Instalace bezpečnostních systémů v bytových domech a SVJ

Při zabezpečování bytových domů vycházíme z dlouholetých zkušeností. Poradíme vám, jaké jsou způsoby zabezpečení a na co si dát pozor při jejich instalaci.

S jakými bezpečnostními otázkami se potýkají bytové domy a SVJ

Zabezpečení bytových domů je stálou a neměnnou otázkou pro vlastníky bytových jednotek i správce družstev. Na tom, jestli se bytový dům potýká s kriminalitou se často podepisuje mnoho faktorů. Patří sem především:

 • lokalita,
 • složení nájemníků,
 • architektonické řešení bytového domu,
 • nízký zájem nájemníků o společné prostory,
 • malý zájem o dodržování bezpečnostních opatření (a to zejména o zamykání vchodových dveří, vpouštění cizích osob do objektu, zabezpečení sklepů, zabezpečení dveří, oken a lodžií bytů).

Pokud připočteme stále větší vynalézavost zlodějů, stále dokonalejší vybavení a technologie jaké při loupežích využívají, jejich větší organizovanost, čím dál větší anonymitu nájemníků bytových domů a malý nebo dokonce nulový přehled o tom, kdo vlastní klíče od objektu, vzniká ideální stav nahrávající trestné činnosti.

Při spolupráci s bytovými družstvy a společenstvími vlastníků bytových jednotek se v TOP security často setkáváme, ze strany správců a zastupujících členů, se stále se opakujícími požadavky na:

 • zabezpečení domovních dveří v bytovém domě,
 • zabezpečení sklepů v bytových domech,
 • zamezení vstupu neoprávněných osob do objektu,
 • zabezpečení garážových vrat,
 • správu klíčů a přístupových systémů,
 • instalaci kamerového systému.

Zabezpečení bytových domů musí být komplexní

Nejlepší cestou, jak se postavit k zabezpečení bytových domů je komplexní řešení, které bude zahrnovat jak preventivní opatření, tak konkrétní bezpečnostní systémy, fyzickou ostrahu a požární zabezpečení bytového domu.

Pokud má být minimalizace majetkové kriminality opravdu efektivní a kvalifikovaná, musí se vhodně prolínat zabezpečení mechanickými systémy (mříže, zámky, folie na oknech, závory u vjezdů apod.), zabezpečení technické (kamerové systémy, přístupové systémy, elektronické zabezpečovací systémy), zabezpečení fyzické (klasická fyzická ostraha, strážní s funkcí domovníka/vrátného) a režimová ochrana (kvalitně zpracovaný domovní řád s důrazem na jeho dodržování).

Rady našich odborníků, jak řešit zabezpečení v bytových domech

Pojďme si představit způsoby zabezpečení vhodné pro objekty s více bytovými jednotkami. Může se jednat o:

 • klasické paneláky,
 • rozsáhlé moderní bytové komplexy,
 • rezidenční komplexy zahrnující oplocené areály s více menšími bytovými domy.

Zabezpečení vchodu

Vchod do objektu by měl být vybaven ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí dveří, které by měly být osazeny bezpečnostním kováním. K uzamykání se mohou používat klasické klíče, čipy nebo kombinace obojího. V každém případě by měla být vložka a zámek opatřena samozamykacím mechanismem s antipatkovou funkcí, kdy se po zaklapnutí dveří zámek uzamkne a zvenčí nejde otevřít, zevnitř ale umožní otevření i bez klíče/čipu. Toto opatření zajistí volný únikový východ v případě požáru nebo jiného nebezpečí. Výplně by měly být vyrobeny z bezpečnostního skla. Samozřejmostí by mělo být přísné vedení evidence vydávání a vracení klíčů/čipů, aby se nestávalo, že klíč zůstane u bývalých nájemníků.

Instalované přístupové systémy v bytových domech velmi často doplňujeme o systém domovních telefonů, který umožňuje komunikaci mezi osobami v bytech a těmi, které stojí u vchodu do objektu. Interkomy mohou být vybaveny buď pouze přenosem zvuku nebo i videopřenosem, kdy je možné jasně identifikovat osobu stojící venku.

Pohyb osob po objektu se dá také kontrolovat a to rozmístěním přístupových systémů i do chodeb, výtahů nebo k jednotlivým bytovým jednotkám. Není to ovšem jediné řešení, jak mít pod dohledem vstup osob do bytového domu.

Velmi často kombinujeme moderní technologie s fyzickou ostrahou, která zastává funkci obsluhy vrátnice/recepce, má přehled o nájemnících, kontroluje kamerové systémy a může například požadovat zápis osob do návštěvní knihy. Pracovník ostrahy si zpravidla s nájemníky vytvoří určitý vztah, časem získá přehled o jejich pohybu a dokáže rozeznat jejich pravidelné návštěvy od osob, které se po objektu zpravidla nepohybují a mohou být potencionálními pachateli trestné činnosti.

Zabezpečení společných prostor

Kamerové systémy

Společné prostory jsou vstupní atria, chodby, výtahy, kolárny, kočárkárny, lyžárny, garáže, sklepy, půdy nebo společné balkony a terasy. Na tato místa se instalují kamerové systémy, jejichž hlavní devizou je (vedle monitoringu prostor) záznam případné trestné činnosti. Ale pozor, kamery nelze instalovat vždy a všude. Instalace kamerového systému podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je proto nutné uvažovat nad tím, zda a kde je montáž kamerového systému přiměřená.

Kam kamery umístit a kam ne?
 • Kamery lze instalovat ke vstupním dveřím, do chodeb, k prostorům schránek, ke vstupům do výtahů, do prostor garáží, sklepů, kočárkáren, kolen nebo lyžáren.
 • Kamery nesmí zabírat prostory, které jsou stanoveny jako soukromí nájemníků. Jedná se o bezprostřední blízkost vstupů do bytů, balkony a terasy spadající do výlučného užívání nájemníků.

Ve chvíli instalace kamerového systému se SVJ stává správcem osobních údajů a musí se záznamy náležitě nakládat. Záznam z kamer je nutné zabezpečit a po 7 nebo 14 dnech (u příležitostně navštěvovaných prostor jako jsou sklepy nebo půdy) smazat. Také je nutné, aby byly na viditelných místech umístěny tabulky s informací o instalaci kamerového systému.

Elektronické zabezpečovací systémy a požární systémy

Montáž EZS může značně usnadnit celkový dohled nad objektem, protože elektronický zabezpečovací systém lze napojit jak na přístupové a kamerové systémy, tak na požární systémy (EPS). Monitoring pak může provádět jedna osoba nebo se může celý systém propojit s pultem centrální ochrany (PCO). 

Funkce komplexního zabezpečovacího systému pro bytové domy:
  • Řízení oprávnění vstupů do objektu nebo do určitých částí objektu.
  • Střežení prostor pomocí pohybových detektorů.
  • Ostraha pomocí detektorů otevření dveří a oken (vhodné zejména pro sklepní prostory).
  • Detekce vzniku požáru, úniku vody nebo nebezpečných plynů.
  • Spuštění alarmu a odeslání informace o poplachu do připojených zařízení (mobilní telefony správců, majitelů objektů, ostrahy PCO).

Individuální zabezpečení bytů

Také sami nájemníci mohou zvýšit zabezpečení bytového domu tím, že se budou chovat zodpovědně a budou dodržovat domovní řád. Vyplatí se i investice do zabezpečení bytů, díky kterému se sníží pravděpodobnost vloupání.

Jak mohou nájemníci zabezpečit své byty a majetek:

 • montáž bezpečnostních dveří,
 • instalace skel s bezpečnostní folií,
 • využití trezorů,
 • instalace mříží nebo bezpečnostních rolet na okna a balkony v přízemních patrech,
 • forenzní značení cenného majetku v bytech, garážích a sklepních kójích.

Poradíme a pomůžeme vám se zabezpečením a správou bytového domu

Odhadnout, jaký typ zabezpečení bude vhodný pro konkrétní bytový dům není jednoduché. Proto jsme tu my a naši specialisté z oblasti bezpečnosti, pro které je zabezpečení a ostraha objektů a majetku denním chlebem. Jsme schopni navrhnout efektivní řešení na míru, které nebude plýtvat vašimi finančními prostředky a zároveň bude funkční řadu let.

Podívejte se na naše reference a kontaktujte nás. Rádi se o váš objekt postaráme, a to včetně služeb facility managementu, které zahrnují profesionální úklid bytových domů, údržbu zeleně, úklid spadaného listí, úklid sněhu či provedení servisu a revizí na zabezpečovacích systémech.

Galerie

Instalace bezpečnostních systémů v bytových domech a SVJ Instalace bezpečnostních systémů v bytových domech a SVJ Instalace bezpečnostních systémů v bytových domech a SVJ


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice