Náhradní plnění

V České republice má každá společnost ze zákona povinnost zaměstnat na každých 25 zaměstnanců jednu osobu zdravotně postiženou. Pokud tak neučiní, je povinna odvést do státního rozpočtu každoročně 2,5 násobek průměrné mzdy v ČR za každou osobu zdravotně postiženou, kterou dle výše uvedené povinnosti nezaměstná.

Alternativním splněním této povinnosti je odběr zboží či služeb, na kterých se podílí osoby zdravotně postižené, tzv. náhradní plnění. Takto odebrané zboží či služby musí co do objemu odpovídat sedminásobku průměrné mzdy v ČR.

Příklad:

Společnost X zaměstnává 100 osob.

Zákonem stanovený povinný podíl zdravotně postižených osob je 4%, tedy v případě společnosti X to jsou 4 osoby.

Pokud společnost X nezaměstnává ani jednu zdravotně postiženou osobu, je povinna odvést do státního rozpočtu částku 4 x 2,5 x průměrná mzda v ČR (k 1.1. 2015 je průměrná mzda 25 903 Kč). Celkem je tedy povinna odvést 259 030 Kč do státního rozpočtu.

V případě alternativního odběru služeb či zboží je tato částka 4 x 7 x 25 903 Kč, tj. celkem 725 284 Kč.

V případě, že společnost X odvede povinnou částku do státního rozpočtu, nezíská za ní žádný produkt či službu.

V případě alternativního odběru služeb či zboží (od společnosti poskytující náhradní plnění) ušetří za náklady, které vynakládá na nákup služeb a zboží, kterých využívá (avšak jejichž dodavatel neposkytuje službu náhradního plnění) a navíc se takto zbavuje povinnosti finančního plnění uvedeného výše, což znamená další úsporu.

Obecně se dá říci, že právě služby ostrahy jsou pro statut náhradního plnění velice vhodné.

Společnost TOP security poskytuje náhradní plnění prostřednictvím své sesterské společnosti NOKIKA s.r.o.

NOKIKA s.r.o. poskytuje tyto služby: 

  • Náhradní plnění
  • komplexní úklidové práce
  • údržbu zeleně
  • bourací a vyklízecí práce