Naši zaměstnanci

Základem kvalitně poskytovaných služeb jsou zaměstnanci, kteří jednotlivé činnosti vytvářejí. Díky dlouholetým zkušenostem víme, že správně vybraný, proškolený a motivovaný zaměstnanec je největším přínosem i dobrou vizitkou. Sami si proto všechny pracovníky vybíráme, školíme a během zakázky kontrolujeme. Nevyužíváme agenturních zaměstnanců.

Zakládáme si na spolehlivosti a profesionalitě

Před samotným výběrem konkrétních pracovníků provedeme s klientem analýzu objektu a vyhodnotíme počet zaměstnanců, který bude nutný pro zajištění dané služby. V úvahu bereme velikost objektu, střídání směn, záskoky při nemoci i při dovolených.

Pro zakázku jsou voleni jak dlouholetí zaměstnanci TOP security se zkušenostmi, tak nováčci vybraní prostřednictvím výběrového řízení.

Samotný výběr nových zaměstnanců je založen na dvou hlavních kritériích:

  • Kompetence – jaké zkušenosti a schopnosti může pracovník nabídnout (např. pracovník ostrahy by měl být v dobré fyzické kondici, měl by zdvořile vystupovat, být pohotový, mít potřebné oborové zkoušky a umět zacházet s EZS, EPS atd. Recepční by měla mít příjemný vzhled, musí dokázat komunikovat se zákazníky, znát obsluhu PC a komunikovat v cizím jazyce)
  • Motivace – jaká je jeho motivace k výkonu dané pozice

Dále jsou pracovníci vybraní pro danou zakázku a službu školeni, a to ve dvou důležitých rovinách:

  • Globální rovina – zahrnuje znalost objektu, ovládání technologických a zabezpečovacích zařízení, EPS, znalost směrnic a bezpečnost práce
  • Funkční náplň – zaměření na jednotlivé činnosti související s konkrétní službou a pracovním zařazením

Aby byla zajištěno plynulé řízení zakázky a činností, je hierarchie týmu rozčleněna na několik úrovní:

  • Manager zakázky – zodpovídá za chod celé zakázky, zajišťuje administrativní procesy, jedná s klientem, přichází s návrhy a inovacemi
  • Vedoucí objektu – vykonává služby na objektu a řídí vedoucího směny, strážné, recepční, pracovníky úklidu a zodpovídá za bezchybný provoz
  • Vedoucí směny – řídí pracovníky na směně
  • Strážný, recepční, pracovník úklidu – zodpovídá se výše nadřízeným, má na starosti vykonávání činnosti dané služby

V průběhu každé zakázky jsou všichni pracovníci dále testování a školeni, a to minimálně 2x týdně. Kontrolují se nejen znalosti příslušející k dané činnosti, ale také pořádek na pracovišti, správnost vedení dokumentace nebo oděv a upravenost pracovníků.

Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení: https://www.topsecurity.cz/sluzby