Jak realizujeme zakázku?

Jsme si vědomi toho, že v dnešní době se stává klíčovou otázka snižování nákladů. Věříme, že vám v tomto ohledu dokážeme pomoci. Díky našim dlouhodobým zkušenostem a dobře nastaveným bezpečnostním procesům přinášíme našim klientům efektivní úsporu.

Nezávazná schůzka

vaše potřeby, představy i specifika vaší oblasti

Na úvodní schůzku za vámi přijdou naši pracovníci managementu, kteří jsou kompetentní jak po odborné stránce, tak i v otázkách ekonomických. Jak úvodní schůzka probíhá?

  • Na úvodní schůzce vám představíme naše služby, ukážeme odpovídající reference a také know-how (ABECEDA®), podle něhož pracujeme.
  • Zajímáme se o vaše představy, potřeby, požadavky, dosavadní zkušenosti a specifika vaší lokality.
  • Zodpovíme vaše profesní odborné otázky i ekonomické otázky.
  • Získáte již první postřehy a doporučení na vhodná bezpečnostní opatření. Veškerá doporučení vám zašleme i v písemné formě.

Nabídka na míru

optimální řešení pro vaši situaci

Vyhodnotíme vaše bezpečnostní rizika a zpracujeme a předložíme vám jejich analýzu. S ohledem na požadavky, obor, lokalitu a specifika vaší společnosti pro vás navrhneme nejvhodnější řešení fyzické či technické ostrahy objektu a potřebná bezpečnostní opatření.

Uzavření smlouvy

odsouhlasené podmínky spolupráce

Uzavření smlouvy či objednávky obvykle předchází 1 - 2 jednání, kde společně tvoříme podmínky a prostředí pro poskytování služby. Chceme, abyste se stali našimi spokojenými a dlouhodobými klienty, proto s vámi vše podrobně probereme a upozorníme na možné situace.

Zkušený manažer zakázky

Manažer zakázky je styčným bodem mezi klientem a našimi zaměstnanci. Je to také pracovník, který odpovídá za chod zakázky. Odpovídá za administrativní procesy spojené se zakázkou. Má kompetenci jednat s klientem o provozních i obchodních záležitostech. Řídí vedoucího objektu. Vytváří reporty o práci ostrahy určené klientovi. Podílí se na inovacích a návrzích, jak činnosti ostrahy zefektivnit a zlepšit a tím klientovi přinést další přidanou hodnotu.

  • Manažer zakázky má výborné znalostní kompetence, minimálně 8 let praxe, je vyškolen v oboru security, má úctu k zákazníkovi, využívá jasnou a přímou komunikaci a pracuje na rozvoji spokojeného partnerství. Naši manažeři zakázek mají na starosti pouze objekty v určité lokalitě, se zakázkou jsou detailně seznámeni, a proto dokáží postupovat tak, aby se zakázka vyvíjela vždy ve prospěch klienta. Manažer také ovládá profesionální řízení týmu a dokáže zaměstnance motivovat. To přináší přívětivé pracovní prostředí i otevřenou komunikaci nejen směrem ke klientovi, ale i k pracovníkům.

Příprava na zakázku

nábor zaměstanců, školení a tvorba směrnic

Nyní již přichází odpovědná osoba za zakázku, která na základě implementačního listu začne uvádět "zakázku v život". Implementační list obsahuje mnoho činností (nábor zaměstnanců, jejich třídění do pozic, školení zaměstnanců, vybavení zaměstnanců, tvoření směrnic a pravidel). Ve chvíli, kdy je zakázka spuštěna, je již naprostá většina těchto kroků hotová.

Náběh zakázky (implementace):

hladký náběh zakázky k vaší plné spokojenosti

Náběhem zakázky máme na mysli den, kdy začíná fyzické plnění smlouvy. V tento den nastupuje již plnohodnotně zaškolená směna, včetně veškerého vystrojení a vybavení. Větší zakázky se rozbíhají za pomoci tzv. náběhového týmu, který je tvořen dlouholetými zkušenými zaměstnanci, takže i při větší náročnosti na personál je zakázka naběhnuta hladce a bez komplikací.

Vaše funkční řešení ostrahy (průběh zakázky):

pravidelné reporty, návrhy inovací, seznamování s novinkami

Průběh zakázky má své procesy řízené souborem zvaným ABECEDA®. Je to soubor dokumentů řídících zakázku jakou takovou, vyvinutý na základě našich dlouholetých zkušeností a praxe. Obsahuje dokumenty od školení pracovníků až například po komunikační plány, či implementační procesy. S ABECEDOU vás krátce seznámíme už na úvodní schůzce.

Během spolupráce se můžete těšit na pravidelné reporty, návrhy inovací, seznamování s novinkami na trhu, statistikami úspěšnosti atd. Každý proces v zakázce je předem naplánovaný, má svůj časový harmonogram, druh zpracování, distribuční pravidla a další. To vše nám pomáhá k dlouhodobosti zakázek a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Kontrola a vyhodnocování pracovníků na všech úrovních

Propracovaný systém kontroly zaměstnanců nám umožňuje okamžitě odhalit potencionální nedostatky a tím čelit snižování kvality služeb. Stále pracujeme také s efektivitou zaměstnanců.

Motivace zaměstnanců je hybnou silou pro zlepšování služeb. Manažeři zakázky osobně znají každého zaměstnance a díky znalostem profesionálního řízení týmu dokáží každého jednotlivého pracovníka správně motivovat. Velkou roli hraje v tomto případě důvěra.

Systém inovací pro zákazníka

Díky velmi dobré znalosti zakázky, klienta i všech zaměstnanců je manažer zakázky schopen vyhodnotit a navrhnout inovativní postupy, které zvýší efektivitu služeb a ušetří klientovi peníze.

Pro významný památkově chráněný objekt jsme díky našemu vývojovému oddělení vymysleli unikátní způsob využití technologií, který klientovi ušetřil přes 500 000 Kč,- Více zjistíte ZDE.

Systém reportingů pro zákazníka

Chceme, aby naši klienti měli absolutní přehled o tom, jak sjednané služby probíhají a podle vlastního uvážení mohou zasáhnout nebo ovlivnit krizové situace.