ABECEDA

Jde o interní profesionálně zpracovaný systém bezpečnostních procesů, řídících zakázku jakou takovou. Tento soubor dokumentů vznikl na základě našich dlouholetých zkušeností a praxe. Obsahuje dokumenty od školení pracovníků až například po komunikační plány, či implementační procesy.

Je rozdělen do několika sekcí, např.:

  • Směrnice pro výkon strážní služby
  • Příručka pro řešení všech krizových situací
  • Průvodce řízením zakázky (určený pro management)

Celý systém je unikátní hlavně z hlediska obsahu, protože pokrývá veškeré činnosti spojené s konkrétním objektem. S ABECEDOU vás seznámíme už na úvodní schůzce.