Bezpečnostní agentura TOP security

Bezpečnostní agentura TOP security s.r.o. má více než dvacetiletou tradici. V roce 1992 byla založena v Praze pod statutem fyzické osoby jako jedna z prvních bezpečnostních agentur u nás a od roku 2002 působí jako společnost s ručením omezeným. Z jedné pražské firmy jsme se postupně rozrostli na síť čítající 14 poboček v Čechách a v současnosti denně zabezpečujeme více než 200 objektů po celé republice.

Název TOP security v překladu znamená: Špičková ostraha nebo také Ostraha nejvyšší kvality a vyjadřuje náš záměr poskytovat bezpečnostní služby v nadstandardní kvalitě, na skutečně profesionální úrovni.

Prvenství

Mezi prvními v Čechách jsme začali uplatňovat moderní trend propojení fyzické ostrahy s technickým zabezpečením, který vyžaduje vysokou technickou zdatnost, ale často nám umožňuje nacházet efektivnější řešení a přináší tak úsporu na straně našich klientů.

Náš cíl

Naši práci děláme s logikou a promyšleně. Věříme, že “levná” a unáhlená krátkodobá řešení, která za rok mohou být již zastaralá, jsou ve skutečnosti plýtváním vašimi penězi. Proto zajišťujeme bezpečnost koncepčně a promyšleně. Upozorníme vás na úskalí a nebezpečí zdánlivě “jednoduchých” řešení a připravíme pro vás profesionální řešení, která zajistí úsporu a především budou funkční a kompatibilní i za 5 a více let.

Na poli bezpečnostních agentur najdete řadu cenových nabídek. U levnějších agentur nebo těch, které působí v oblasti ostrahy a ochrany majetku jen krátce, získáte základní služby bez přidané hodnoty. V TOP security se ale snažíme dělat maximum pro to, abychom svou práci odváděli ve 100% kvalitě. Naší velkou konkurenční výhodou je propracovaný systém náboru, školení i výsledné kontroly zaměstnanců, péče o zákazníka ve všech směrech i čerpání zkušeností ze spolupráce s dalšími profesními komunitami z celého světa. Tyto přidané hodnoty jsou samozřejmou součástí celé naší nabídky a vy tak dostáváte veškeré naše know-how.

Kompletní portfolio služeb

Naše služby zahrnují nejen ostrahu objektů, ale také další služby jako jsou vyšetřovací služby, auditorské a poradenské služby, služby v oblasti korporátní bezpečnosti, zajištění bezpečnostních systémů i služby z oblasti ostrahy eventových akcí nebo facility managementu.

Díky širokému portfoliu služeb poskytujeme široké možnosti činností, které lze sjednat jak na začátku zakázky, tak v jejím průběhu, když například zjistíte, že potřebujete provést prověření zaměstnanců, využít služeb vyšetřovatele nebo obstarat bezpečnostní doprovod na služební cestu. Tím, že využijete služeb jedné agentury máte zajištěnou nejen vysokou kvalitu všech služeb, ale také finanční úsporu oproti vynaloženým nákladům na sjednání služeb u různých subjektů.

Vlastní vývojové středisko

Technika a logika jsou našimi koníčky. Provozujeme vlastní technické vývojové středisko, sledujeme nejnovější trendy a sami testujeme nejmodernější bezpečnostní techniku. Tvoříme tým odborníků napříč všemi oblastmi komerční bezpečnosti a disponujeme nejmodernější profesionální technikou. Díky tomu jsme schopni vám připravit a zrealizovat optimální bezpečnostní řešení i do 24 hodin.

Moderní metody řízení

Pro řízení firmy i realizaci jednotlivých zakázek důsledně využíváme nejmodernějších metod managementu, řízení rizik a procesního řízení. Díky tomu jsme dnes rychlejší a operativnější než mnoho jiných společností.

Spolupráce s partnery z celého světa

Abychom se udrželi v obraze na poli bezpečnostních i dalších služeb, shromažďujeme zkušenosti z bezpečnostního průmyslu napříč Evropou, potažmo celým světem. Ověřené prvky poté aplikujeme do našich standardních procesů. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout nejen služby na vysoké úrovni, ale nabídneme vám také nejmodernější technologie a systémy.

  • Jsme členy mnoha profesních komunit po celém světě a jsme členy organizací ASIS international, Grémium alarm, ASBS ČR (Asociace soukr. bezp. služeb).
  • Rozvíjíme partnerství s významnými společnostmi v oboru, jako je například NaviRisk
  • Pravidelně se zúčastňujeme významných světových konferencí jako je např. International security expo.
  • Publikujeme odborné články a věnujeme se aktuálním bezpečnostním otázkám v České republice i ve světě.

Firemní kultura a prostředí

 V TOP security si našich zaměstnanců vážíme, víme, že bez jejich spolupráce bychom nikdy nevybudovali služby na takové úrovni, jakou nabízíme. Chceme, aby byli zaměstnanci spokojeni, proto se jim snažíme naslouchat, protože spokojený zaměstnanec svou práci vykonává rád, a to se projevuje v jeho celkovém postoji k zaměstnavateli i k našim klientům. Loajální přístup našich zaměstnanců se promítá do komunikace s klienty, což přispívá k důvěře a budování zdravého pracovního prostředí.

Certifikace a pojištění

Za více než 20 let působení v oboru komerční bezpečnosti jsme načerpali obrovské zkušenosti a rozsáhlé odborné technické znalosti, takže jsme schopni našim klientům garantovat nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
Jsme držiteli certifikátů:

  • ISO 9001 (Management systému jakosti)
  • ISO 27001 (Management systému ochrany informací)
  • ISO 14001 (Management životního prostředí)
  • BS OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Pojištění odpovědnosti

Pro případ mimořádné události je TOP security pojištěna s výší plnění dle požadavku klientů, standardně 200.000.000,00 Kč.

Do rukou bezpečnostní agentury vkládáte svůj majetek, a proto je důležité, aby byla agentura pojištěna proti způsobené škodě, která může nastat během výkonu zakázky. Pokud například vy sami nejste pojištěni pro případ krádeže, je důležité, aby bezpečnostní agentura měla pojištění sjednané, protože právě díky existenci pojištění, vám bude v případě škody způsobené zlodějem vyplacena příslušná finanční částka. U agentur, které pojištění odpovědnosti sjednané nemají nebo ho mají jen v malé výši, hrozí riziko, že v případě pojistné události nedostanete žádné nebo jen minimální odškodnění.

Náhradní plnění

Naší sesterskou společností je firma NOKIKA s.r.o., založena 6. srpna 2007, sídlem v Praze, která je zaměstnavatelem více než 50 % pracovníků OZP (osoby se zdravotním postižením). Prostřednictvím firmy NOKIKA vám můžeme poskytovat statut náhradního plnění, který vám přinese další zajímavou úsporu. 

Kdo jsou naši klienti?

Našimi klienty jsou především firmy, které chtějí mít jistotu v profesionální řešení bezpečnosti u svých objektů.

Zajišťujeme ostrahu a další související bezpečnostní služby pro průmyslové výrobní závody, potravinářské výrobní závody, automotive, logistické areály, administrativní budovy a obchodní centra, hotely, státní instituce, bankovní ústavy, kulturní střediska, festivaly, zámecké objekty, galerie, pojišťovny atd.

Naši klienti u nás oceňují především hladkou a bezproblémovou spolupráci, rychlou komunikaci, vstřícnost, nepřetržité technické i procesní inovace a celkově vysoký standard poskytovaných služeb za přijatelné ceny. Jsme přesvědčeni, že díky našim zkušenostem a profesionálnímu přístupu se i pro vás můžeme stát přínosným a dlouhodobým partnerem.

Zjistěte, proč si zvolit nás.

Tým specialistů TOP security

Abychom našim klientům poskytovali služby na té nejvyšší úrovni, jsou v našem týmu specialisté z řady oborů. Silný management, síť regionálních ředitelů, vedoucích objektů i jednotlivých zaměstnanců na objektech tvoří funkční celek, kdy každý zastává svou nezastupitelnou roli.

Poznejte blíže vedení společnosti.