Moderní technologie

Pravidelně sledujeme trendy v oblasti vývoje a využití moderních bezpečnostních technologií a postupů a veškeré poznatky aplikujeme do praxe. Využíváme vlastní technické vývojové středisko. Klient od nás získá promyšlený bezpečnostní systém sestavený přímo na míru daného objektu a v rámci zefektivnění i úspoře financí jsme schopni většinu systémů chytře propojit.

Pokročilé kamerové systémy

Pokročilé kamerové systémy umí nejen nahrávat okolí, ale dokáží například detekovat pohyb, tříštění skla nebo otevírání dveří. Citlivost kamery se dá nastavit, takže se kamera nebude zapínat při rozsvícení venkovního osvětlení nebo při pohybu domácího mazlíčka.

Dnešní kamerové systémy umí sledovat objekt, nahrávat zvuk, přenášet záznam online ale i rozpoznávat obličeje. Rozpoznání obličeje se hodí, když vyhledáváme osobu v davu nebo dovede upozornit na neznámé osoby v objektu.

Pokročilý kamerový systém dokáže identifikovat SPZ, sledovat jejich pohyb a zaznamenávat například do evidence vozidel.

Pokud potřebujete noční režim, vybereme vám takovou kamenu, která bude mít dostatečný dosah nočního vidění podle místa, kde bude nainstalována.

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy (dříve EZS, nyní PZTS) jsou technické systémy, které se využívají k ochraně a zabezpečení majetku. PZTS neslouží k aktivní ochraně majetku, ale systém předává informaci o situaci, která v prostoru momentálně panuje. PZTS instalujeme do všech typů objektů – tedy soukromých i komerčních. Ve spolupráci s dalšími prvky lze vytvořit komplexní síť ochrany objektů. EZS umožňují okamžité upozornění na nebezpečí, osoba pověřená může okamžitě zasáhnout.

Systém evidence vozidel

Systém evidence vozidel používá technologii rozpoznání registračních značek. Dochází k přesné evidenci vozidel s časovými údaji a obrazovým záznamem. Pokud dojde k nastavení oprávnění k vjezdu/výjezdu vozidel, lze takto automobily snadno registrovat a sledovat jejich pohyb. Tento systém je také možné propojit s docházkovým a přístupovým systémem osob.

Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy se dají využít pro domácnosti pro ochranu osobního majetku a ke kontrole vstupu do objektu, ale daleko větší využití mají ve firmách. Nejdříve dojde k profesionálnímu posouzení bezpečnosti a návrhu konkrétních opatření. Přístupovými systémy je možné zabezpečit celý objekt, ale i jednotlivé místnosti. Je také možné rozdělit přístup do jednotlivých oblastí pro návštěvníky i pro personál. Přístupové a docházkové systémy šetří váš čas, vaše peníze, máte efektivní kontrolu a detailní informace, kompletní přehled o osobách v objektu a v neposlední řadě slouží ke zjednodušení přípravy podkladů pro mzdy.

Zavedením docházkového systému se zvýší zabezpečení objektu a kontrola pohybu osob na pracovišti. Docházkový systém využívá biometrickou nebo čipovou čtečku, zadávání kódu, přihlášení pomocí aplikací atd., a neslouží jen k registraci příchodů a odchodů, ale je možné zaznamenávat i přerušení pracovní doby, ať už je to návštěva lékaře nebo služební cesta. Biometrická čtečka funguje na principu kontroly otisků prstů a má tu výhodu, že na rozdíl od použití čipu, data není možné zfalšovat.

Turnikety

Turniket funguje jako brána, kterou v jednu chvíli může zpravidla projít jen jeden člověk. Turnikety instalujeme do budov a míst, kde je nutná kontrola vstupů. Turnikety můžeme dodat stálé nebo mobilní, které jsou ideálním kontrolním systémem na stavbě, kde slouží jako ochrana před vynášením materiálů, přístrojů a nářadí. Turnikety je možné napojit na přístupový systém a díky tomu je možné kontrolovat zaměstnance a identifikovat je pomocí čipu, karty nebo biometrických údajů. Turniket na rozdíl od závory nevyžaduje další obsluhu. Pro vstup více osob najednou je možné instalovat více turniketů – nedochází potom k tvorbě front při vstupu na pracoviště nebo výstupu z něj, když zaměstnanci začínají s činností v určitý společný čas. Turnikety je velmi vhodné doplnit kamerovými a elektronickými zabezpečovacími systémy, a ještě tím zvýšit bezpečnost na pracovišti. Zabezpečením objektu pomocí turniketů získáme přehled o pohybujících se osobách v areálu a zamezíme vstupu osobám nepovolaným.

Drony

Drony jsou ideálním pomocníkem pro fyzickou ostrahu ke kontrole komerčních objektů. Drony bývají standardně vybaveny snímačem obličejů a termokamerou, kdy je možné rychle a efektivně monitorovat perimetr, stále je ale nutný dozor pilota. Dále se dají objekty kontrolovat proti nepovolaným osobám, které v místě nesmí nebo nemají být. Drony dokáží rozpoznat osoby nebo věci s nestandardní teplotou a zamezit tak rizikové situaci. Drony podpoří zabezpečení nejen objektů ale i akcí, kde se dostanou do míst rychleji a mohou monitorovat i nepřístupná místa. Vyhledávání slabých míst zabezpečení objektu a výšková inspekce jsou díky dronům efektivnější. Ideální použití dronu je při fotodokumentaci škod pro pojišťovny, kdy dochází k detailním snímkům poškozené oblasti nebo místa.

Skenery a bezpečnostní rámy

Skenery slouží k detekci podezřelých předmětů. Skener může být buď instalovaný nebo příruční. Příruční skenery se hodí k rychlé identifikaci podezřelého nebo potencionálně nebezpečného předmětu. Další druhy skenerů se dají využívat při kontrole skrytých hrozeb jednotlivých zásilek nebo celého nákladu vozidel.

Bezpečnostní laserové skenery se hodí k zabezpečení vstupu, zabránění vstupu a kontrole prostoru. Dají se využít v exteriéru i interiéru. Kontrola prostoru skenery může být horizontální nebo vertikální. V domácnostech i firmách se dají využít k detekci vniknutí do objektu, v provozech se dají laserové skenery instalovat na vozíky nebo pojízdné stroje a díky tomu předejít kolizi.

Bezpečností rámy jsou viditelným a výrazným prvkem ochrany. Instalace bezpečnostních rámů se využívá hlavně u komerčních objektů, dá se nimi hlídat vstup do různých areálů nebo na akce. Bezpečnostní rámy slouží k odhalení kovových předmětů jako jsou střelné zbraně nože a další. Je to výhodný prvek ochrany, kdy je potřeba relativně rychle zkontrolovat větší množství lidí. Ideální je samozřejmě kombinace s dalšími prvky ochrany.

Elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace (EPS) je včasná signalizace požáru. Je to velmi důležitý systém ochrany majetku, který je tvořen souborem hlásičů požárů, ústředny EPS, přenosových a doplňkových zařízení. Tento systém dokáže informaci o nebezpečných situacích jako je vznik požáru, přítomnost kouře nebo únik vody a nebezpečných plynů odeslat na určená místa, ovládat zařízení, která požáru brání nebo usnadňují protipožární zásah. Detekce a lokalizace vzniklého ohniska probíhá okamžitě a ihned se předává tato informace pověřeným. Systém EPS je obvykle navázán na další systémy budov jako je odvětrávání, únikové východy, výtahy a další. Zajišťujeme odborné instalace i revize EPS.

Panic tlačítka

Panic tlačítka se využívají hlavně pro přivolání první pomoci nebo upozornění na nebezpečí. Panic tlačítka najdou uplatnění nejen v domácnostech, kdy může dojít k zdravotním problémům nebo vniknutí útočníka, ale také v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, recepcích apod. Tlačítka jsou bezdrátová a přenosná. Jejich velikost je relativně malá a tlačítko na stisknutí je konstruováno tak, aby nedošlo k náhodnému zmáčknutí. Tlačítka mají obvykle napájení na baterie, tedy je nutné je průběžně kontrolovat, aby nedošlo k nefunkčnosti přístroje. Panic tlačítka jsou propojena přes software a tlačítko tak může poslat SMS, uskutečnit telefonní hovor nebo třeba zapnout světla v domě či spustit zvuk sirény.

Dveřní kontakty

Dveřní kontakty se využívají jako detektory otevření dveří nebo oken. Instalace je možná povrchová – kontakt je možné nainstalovat kdykoli. Nebo instalace zápustná či speciální, kdy se s instalací musí počítat už v době stavby. Některé dveřní kontakty nerozpoznají špatně dovřené dveře/okno. Je tedy nutné vybrat takové, které budou pro vaši nemovitost nejvhodnější. Naši zaškolení pracovníci vám samozřejmě připraví tu nejvhodnější nabídku přímo na míru.

Senzory rozbití skla

Senzory rozbití skla se dělí na akustické a seismické. Akustické senzory rozbití skla jsou namontovány v blízkosti skleněných tabulí a v případě rozbití skla reagují na zvuk. Seismické senzory rozbití skla neboli snímače otřesů musí být nainstalovány přímo na skle, kde detekují podle specifické frekvence poškození skla.

Časovače

Díky časovači je možné ideální nastavení a aktivace systémů přesně podle vašich požadavků. Naši proškolení pracovníci připraví návrh realizace podle vašich potřeb.

Perimetrické systémy

Perimetrická ochrana obvodu areálu nebo pozemku je souborem technických, elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů. Perimetrické systémy jsou velmi důležité hlavně pro ochranu větších a rozlehlých ploch jako jsou skladové areály, letiště, vojenské objekty a velké průmyslové objekty. Perimetrické systémy mohou ihned hlásit narušitele ještě před případným vniknutím do objektu. Pro detekci narušení perimetru se nejvíce využívají plotové systémy a zemní systémy. Mezi ně se řadí hlavně infračervené nebo mikrovlnné závory, kabely snímající vibrace, štěrbinové kabely, deformační senzory, detektory pohybu, radary, tlakové podzemní hadice, apod.

Mechanické zabezpečovací systémy

Mechanické zabezpečovací systémy dokáží ochránit určitý objekt, prostor nebo předmět. Řadí se k nim ploty, zdi, zámky, závory, brány, dveře okna, zabezpečovací folie na skla apod. K ochraně jednotlivých předmětů se využívají trezory, ohnivzdorné skříně, příruční pokladny atd.

Všechny zmiňované systémy lze navzájem kombinovat, integrovat do kompaktních celků či informačních systémů jednotlivých podniků, což z nich ve výsledku tvoří velmi efektivní centrální řídící systém.

Nabízíme jak sofistikované elektronické systémy s vysokým stupněm propracování, tak ekonomicky výhodné varianty zabezpečení. Veškeré systémy lze škálovat a vytvořit základní zabezpečení nebo rozsáhlý propracovaný systém komplexní ochrany.

Projděte si i naši nabídku služeb: https://www.topsecurity.cz/sluzby