Typy přístupových systémů a jak je využít v praxi

Přístupové systémy

Přístupové systémy (ACS) se řadí mezi prvky technického zabezpečení objektů a mohou doplňovat kamerové systémy (CCTV), elektronické zabezpečovací systémy (EZS/PZTS) nebo elektronickou požární signalizaci (EPS). V praxi se s přístupovými systémy setkáváme nejčastěji v průmyslových objektech, v administrativních budovách, ve zdravotnických zařízeních, na úřadech, v ubytovacích objektech, v bytových objektech ale i tam, kde je nutné zachovat co nejvyšší míru utajení a zabezpečení.

Malá firma i společnosti s komplikovanou strukturou - každá potřebuje přístupový systém na míru

Hlavním principem fungování přístupových systémů je udělování přístupových práv. Jejich oprávnění lze různě odstupňovat. Podle vašich potřeb můžeme přístupový systém nastavit pro každou konkrétní osobu na základě:

 • prostorových dispozic objektu
 • časových dispozic
 • personálních dispozic

Celý systém můžeme vystavět jako jednoduchý způsob snímání vstupu bez jakékoli archivace údajů nebo lze vybudovat komplexní on-line systém, který vám umožní provádět centrální evidenci všech záznamů, vyhodnocovat data, provádět analýzy, sledovat pohyb osob, vyhledávat pozici konkrétních osob, kontrolovat průchody definovanými zónami a provádět řadu dalších činností. Přístupové systémy umíme propojovat i s dalšími zabezpečovacími systémy.

Jaké jsou možnosti identifikace

Aby přístupové systémy plnily svůj účel, je nutné provádět kontrolu identity osob prostřednictvím identifikátoru. Ty mohou být rozděleny na různé typy podle informací, kterými daná osoba disponuje (zná heslo, identifikuje se hlasem), podle vlastnictví identifikačního předmětu (karta, čip, čárový kód atd.) nebo podle samotné charakteristiky osoby (otisk prstu, jedinečnost podpisu, sken oční duhovky atd.).

Aby byla identifikace kompletní, je nutné:

 • Aby byla využita identifikační média, která jsou nosičem informace.
 • Aby byly instalovány snímače, které přečtou a dekódují identifikátor.
 • Aby došlo ke zpracování dat v řídící jednotce.
 • Aby byla aktivována ovládací zařízení (turnikety, zámky, závory atd.).

Typy identifikačních systémů

Identifikační systémy na základě identifikačního média

Výhodou těchto systémů je rychlá možnost přiřazení médií k jednotlivým osobám a pohodlné užívání. Nevýhodou může být možnost znehodnocení, ztráty nebo krádeže média a jeho následné zneužití.

 • Identifikační systém optický - k identifikaci slouží karta, na které jsou na bílém podkladu natištěny čáry a mezery o různých tloušťkách. Jedná se vlastně o čárový kód, který se skenuje čtečkou.
 • Identifikační systém magnetický - v tomto případě se karta obsahující magnetický proužek s veškerými údaji protahuje čtecí hlavou snímacího zařízení.
 • Identifikační systém kontaktní - média mají podobu kovových pouzder nebo čtecích karet, které se zkontaktují se čtecím zařízením.
 • Identifikační systém bezkontaktní - funguje na základě radiofrekvenční identifikace, kdy se data rádiově přenáší mezi čtečkou a médiem.

Biometrické identifikační systémy

Tyto systémy jsou velmi spolehlivé. Zadání a ověření identit je o něco náročnější, ale zcizení v tomto případě nehrozí, falšování je velmi složité a v některých případech téměř nemožné.

 • Identifikace otiskem prstu - využívá identifikaci na základě papilárních linií bříšek prstů. Záměna dvou osob je prakticky nemožná.
 • Identifikace na základě geometrie ruky - systém vychází z jedinečného tvaru lidské ruky, který není u dvou osob nikdy totožný.
 • Identifikace rozpoznáním obličeje - tato přirozená metoda identifikace využívá tzv. víceúrovňové obrazy, ve kterých hodnotí pozici očí, úst a nosu. Problém může nastat pouze u jednovaječných dvojčat, která mají velmi podobnou strukturu obličejů.
 • Identifikace na základě geometrie oka - sken oční sítnice nebo duhovky nelze zfalšovat, proto se tyto systémy využívají tam, kde je nutné zachovat vysoké utajení nebo je nutná maximální ochrana pracovišť.
 • Identifikace hlasem - elektronická analýza hlasu umožňuje kontrolu nejen v místě objektu, ale i prostřednictvím mobilního telefonu na dálku.
 • Identifikace hodnotící dynamiku podpisu - každá osoba má jedinečnou dynamiku podpisu, používá jiný tlak, směr písma i rychlost psaní. Podle toho lze osoby rozlišit.
 • Identifikace žilní struktury na rukách - stejně jako otisky prstů nebo skeny oční sítnice a duhovky, je i krevní řečiště u každé osoby naprosto jedinečné. Sken žil na rukách nelze nijak padělat, a proto jde opět o jeden z nejspolehlivějších způsobů identifikace.
 • Identifikace na základě pachu - osobitý pach každého jedince lze pomocí detektoru vyhodnotit a provést identifikaci. Tato metoda se využívá v případě, že je osoba oblečená ve speciálním oděvu (například protichemickém) a nelze využít jiný typ ověření.
 • Identifikace podle dlaní - podobně jako prsty, tak i dlaně mají své specifické papilární linie, podle kterých lze provádět identifikaci.

S jakými dalšími systémy lze přístupové systémy propojit

Kombinace více systémů v jeden kompaktní celek je velmi efektivním způsobem jak sjednotit a optimalizovat procesy ve firmě.

Elektronické přístupové systémy doporučujeme kombinovat s:

 • Elektronickými zabezpečovacími systémy - chytrým propojením se po vstupu do objektu dekódují prostory, kam má osoba umožněn přístup, zbytek zůstane zakódovaný. Zároveň je možné sledovat pohyb osob.
 • Kamerovými systémy - poskytuje okamžitý přehled nad pohybem osob a umožňuje okamžitě reagovat na různé situace.
 • elektronickou požární signalizací - umožňuje automatické odemčení únikových východů.
 • Docházkovými systémy - zjednodušíte si evidenci docházky zaměstnanců a zvýšíte pracovní morálku.
 • Systémy pro stravování - zefektivníte výdej stravy ve firemních jídelnách a bufetech.
 • Systémy pro výdej pracovních pomůcek - budete mít přehled o vydaných oděvech a pracovních pomůckách.
 • Systémy kontrolujícími přihlášení do informačních technologií - tato kombinace může nahradit přístupová hesla do sítí apod.

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice