Praktický pohled na průmyslovou bezpečnost

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Velké množství průmyslových areálů je cílem zločinců a vandalů, ale z praxe víme, že každý objekt vyžaduje jiný typ zabezpečení s přihlédnutím na jeho potřeby, rizika a normy.

Jak jsou průmyslové objekty, sklady a areály ohroženy?

Objekty a venkovní plochy průmyslových firem a společností provozujících sklady bývají velmi rozsáhlé, jsou umístěny v odlehlých oblastech a jsou zde uskladněny výrobky nebo materiály, které jsou atraktivní pro další prodej a zároveň se zde často nachází nějaká hotovost a počítačové vybavení. To vše jsou pro zloděje velká lákadla.

Z vlastní zkušenosti víme, že zejména materiál a výrobky mohou přitahovat jak cizí osoby, tak i zaměstnance dané společnosti. V minulosti jsme při střežení výrobních areálů již několikrát zadrželi pachatele, kteří kradli zboží nebo tvořili organizované skupiny s pracovníky firem. Ti díky pracovnímu zařazení měli ke zboží volný přístup a mohli ho snadno vynášet a předávat spolupachatelům.

Dalším typem rizik jsou také vandalové, vznik požáru, zaplavení vodou nebo únik nebezpečných plynů. Na všechna tato rizika vždy myslíme při tvorbě bezpečnostního plánu pro každý jednotlivý objekt nebo areál.

Tvorba strategie průmyslové bezpečnosti - svou roli hraje fyzická ostraha i zabezpečovací systémy

Abychom mohli správně nastavit všechny bezpečnostní procesy, vycházíme nejen z analýzy rizik, ale také z potřeb konkrétní firmy. Hlavním cílem je vytvořit efektivní a hospodárné zabezpečení.

V případě průmyslových firem je například zbytečné využívat k monitoringu pouze fyzickou ostrahu. Vzhledem k rozlehlosti prostor by samotní strážní nikdy nezvládli kontrolovat celý objekt a areál najednou. Mnohem účelnější je kombinovat služby fyzické ostrahy s instalací zabezpečovacích systémů. Jak by to mohlo vypadat v praxi?

Praktický příklad zabezpečení průmyslového objektu s areálem a skladem

Představte si modelový příklad výrobní společnosti zaměřené na výrobu dílů se sídlem v průmyslové zóně:

 • Celý areál má rozlohu 30 000 m² a jsou v něm 3 objekty - 2 výrobní haly (v jedné z hal sídlí také kanceláře) a 1 sklad. 
 • V areálu se nachází parkoviště pro zaměstnance a místo pro nakládku a vykládku nákladní dopravy.
 • Celkově firma zaměstnává cca 300 stálých zaměstnanců pracujících na směny a další osoby vjíždějí do areálu v rámci přepravy zboží.

Jak by mohlo vypadat zabezpečení objektu a areálu v tomto případě: 

Fyzická ostraha

 • Ostrahu provádí vždy dva strážní na 12 hodinové směně, ostraha probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Strážní provádí pravidelné obchůzky, při kterých sledují podezřelé chování a kontrolují stav zabezpečení.
 • Ostraha provádí monitoring kamerových systémů, obsluhu elektronických zabezpečovacích systémů a EZS.
 • Ostraha zajišťuje kontrolu u vjezdu do areálu (kontroluje osoby a jejich zavazadla pomocí bezpečnostních rámů a skenerů, při odjezdu kontroluje nákladový prostor, plomby a dodací listy u nákladních automobilů, prověřuje doklady řidičů, probíhá zapisování vozidel do systému elektronické evidence).
 • Vzhledem k tomu, že firma spolupracuje se zahraničními dodavateli a odběrateli, ovládají strážní cizí jazyk, aby mohli komunikovat se všemi osobami pohybujícími se po areálu firmy.
 • V případě zjištění podezřelého chování nebo přímo krádeže ostraha neprodleně zasahuje a pokud je to nutné, je kontaktována PČR.

Elektronické zabezpečovací systémy

 • Obvodovou ochranu zajišťuje perimetrický plotový systém s napojením na ústřednu a infrazávory.
 • Areál je monitorován kamerovým systémem schopným kvalitního nočního záznamu.  Kamery disponují funkcí rozpoznávání SPZ, detekcí vandalismu a detekcí pohybu v označených zónách.
 • V areálu jsou využity reflektory, které se v případě zjištění nočního narušení rozsvítí a osvětlí plochu, ve které bylo detekováno narušení oblasti.
 • Pro možnost rychlého upozornění pachatele jsou použity reproduktory s obousměrnou komunikací, díky kterým může ostraha okamžitě seznámit pachatele s tím, že narušil hlídaný prostor.
 • Také objekty jsou vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
 • K nejmodernějším způsobům zajištění pachatele v objektech patří mlhovací systémy, které při detekci narušitele vypustí hustou mlhu, která nijak nepoškodí objekt ani výrobní stroje, ale účinně pachatele zmate a znemožní mu orientaci v prostoru.
 • Vstupy do objektů jsou vybaveny přístupovými systémy s identifikací pomocí čipové karty, kdy systém umožňuje vstup zaměstnanců jen do povolených prostor (do šaten, k pracovnímu místu, do kantýny apod.) a zároveň dovnitř nepustí nikoho nepovolaného.
 • Objekty jsou vybaveny kvalitními elektronickými požárními systémy napojenými na alarm.

Se všemi zmíněnými typy zabezpečení průmyslových objektů jsme v TOP security velmi dobře obeznámeni díky řadě úspěšně realizovaných bezpečnostních projektů. Samozřejmostí je škálování služeb, kdy jsme schopni zrealizovat jak základní zabezpečení, tak promyšlené komplexní systémy ochrany s využitím nejmodernějších technologií.

Galerie

Ts - 062022 Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice