ROZHOVOR: Pavel Mikšátko - komunikace je při ostraze akcí alfou a omegou

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

S různými sportovními, společenskými, kulturními i soukromými akcemi se lze setkat po celý rok. Vrcholem je pak letní sezona, kdy probíhají koncerty, sportovní události, městské slavnosti a další akce, na kterých je potřeba zajistit bezpečnost. V TOP security se specialuzujeme na ostrahu sportovních a společenských akcí, máme bohaté zkušenosti a proto dokážeme vycházet klientům vstříc.

V 90 % případů eventové agentury řeší otázku zabezpečení akce

Podle průzkumu, který jsme si v TOP security soukromě provedli mezi eventovými agenturami na internetu, většina eventových agentur na svých webových stránkách nikde neprezentuje, že zajistí bezpečnost akce. Podle provedeného průzkumu mezi pořadateli eventů ale tuto otázku v 90 % případů agentury samozřejmě řeší. Valná většina eventových agentur využívá na sportovních i společenských akcích subdodavatele služeb – catering, hostesky, moderátory atd. a tyto služby mívají v nabídce. Co už v nabídce nenajdete, jsou právě služby ostrahy a zajištění bezpečnosti akce.

Přesto se o bezpečnost své akce bát nemusíte. Agentury jsou ve spolupráci s bezpečnostní agenturou připraveny zajistit hladký průběh od začátku až do konce. V rozhovoru s Pavlem Mikšátkem, obchodním a technickým ředitelem TOP security, který působí jako architekt bezpečnostních procesů, konzultant v oblasti bezpečnostních řešení i jako auditor bezpečnostních služeb a procesů se dozvíte, jak pracuje bezpečnostní agentura ve spolupráci s agenturou eventovou.

Kdo je typický klient využívající službu event security u TOP security?

Tradičně se na nás obracejí eventové agentury. Střežili jsme a pomáhali zabezpečit řadu koncertů, happeningů i otevíracích dní. Ale mezi významnými zákazníky máme i různá zájmová a profesní sdružení, fyzické osoby a orgány samosprávy.

Kdo se, podle vašich zkušeností, podílí na výběru bezpečnostních služeb pro akce a kdo má na konci procesu výběru rozhodovací pravomoc?

Pokaždé nevidíme do procesu výběru dodavatele bezpečnostních služeb, často přijdeme do styku s koncovým článkem na straně klienta a to může být nákupčí, zástupce PR oddělení a podobně. Platí, že čím je vztah s klientem dlouhodobější, tím spíše komunikujeme v případě podobných akcí se zástupci bezpečnostního managementu klienta.

Je rozdíl ve využívání rozsahu služeb na malých akcích (do 100 osob) a na velkých akcích (1000 a více osob)?

Obecně, akce s velmi vysokou koncentrací lidí (řádově tisíce návštěvníků) vyžadují mnohem větší opatření. Ale záleží případ od případu. Jeden metalový koncert se stovkami návštěvníků může být rizikovější než akce typu Zahrada Čech, kterou navštíví tisíce až desetitisíce návštěvníků. Jinými slovy, určitý typ akce s desítkami tisíc a více návštěvníků bude vyžadovat vstupní kontrolu a zdravotní asistenci, jiná, s řádově stovkami návštěvníků, se neobejde bez navýšených počtů ostrahy a bez požárních preventistů.

Jak probíhá komunikace s klientem před akcí? Probíhá jedna nebo více osobních schůzek, obhlédnutí místa pořádání akce, seznámení s programem, porada těsně před zahájením akce?

Taková skladba kroků předcházejících samotné akci představuje ideální stav. Komunikace, jasné požadavky a korektní oboustranné jednání by měly být alfou a omegou spolupráce mezi klientem a bezpečnostní službou nejen před, ale během celé akce.

O akci se stará jeden manager zakázky, který vede tým?

Manažer zpravidla zastřešuje celou akci směrem ke klientovi. Tým, například pracovníků ostrahy, má dále svého vedoucího pracovníka.

Jaké služby se využívají nejvíce – kontrola u vstupu, ostraha, zdravotní služba, požární prevence, použití moderních technologií atd.?

Opět je to v závislosti na typu a charakteru akce. Standardně žádná akce s vysokou koncentrací lidí se neobejde bez pořadatelů (tj. ostrahy), mezi jejichž hlavní úkoly spadá mimo jiné kontrola u vstupu. Ta může a nemusí být s použitím různých technologií (turnikety, bezpečnostní rentgeny). V souvislosti s problematikou ochrany měkkých cílů se stále jedná o nezastupitelnou činnost.

Jaké technologie klienti využívají - bezpečnostní rámy, kamery, perimetrickou ochranu atd.?

V rámci zabezpečení podobných akcí mají technologie své nezastupitelné místo. Nicméně je nutné pamatovat na to, že hovoříme o akcích s vysokou koncentrací lidí. Standardně zde platí jiné podmínky než v rámci fyzické ochrany objektu, tj. úkolem není z místa konání vytvořit neprostupnou pevnost, pohyb ven naopak musí být umožněn. Na druhou stranu musí mít pořadatel na zřeteli, aby pohyb dovnitř usměrnil a zamezil vstupu nežádoucích osob a vnášení nepovolených předmětů. Čili ideální kombinací jsou například turnikety, bezpečnostní rámy či ruční detektory kovů. V souvislosti s kamerovými systémy je dobré zmínit vzrůstající trend nasazování chytrých technologií, například rozpoznávání, což má neocenitelný dopad při prevenci negativních jevů například na sportovních zápasech. Nicméně v tomto konkrétním případě zmíněná technologie, respektive aktuální zamýšlená právní úprava jejího použití, naráží na prozatímní nepochopení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mají pracovníci ostrahy školení v první pomoci?

Musí mít. Z podstaty věci jsou základy první pomoci součástí odborného profesního minima každého bezpečnostního pracovníka. Ale je dobré v souvislosti s konkrétními projekty povědomí vlastních pracovníků dále prohlubovat.

Mají pracovníci ostrahy, kteří se budou pohybovat přímo mezi lidmi, před každou akcí školení, co mají dělat, jak se mají chovat, jaký je plán akce, kde bude co umístěno, kam mají přístup návštěvníci a kam jen VIP?

Ano. Toto by mělo být standardní součástí přípravy před každou akcí.

Komunikuje během akce agentura jen mezi sebou nebo i s pořadatelem.

S klientem běžně komunikuje vedoucí pracovník ostrahy popřípadě manažer projektu/zakázky v místě konání.

Jaké problémy nejvíce klienti řeší během akce? Jsou to krádeže, agresivita návštěvníků, organizace prostoru a návštěvníků, úrazy a zdravotní komplikace, poškození majetku?

Nemáme k dispozici detailní statistiku frekvence výskytu výše zmíněných jevů. V zásadě jde o všechny zmíněné a ke všem v různé míře dochází.

Je pro pořadatele/klienty důležitá cena služeb bezpečnostní agentury nebo se rozhodují spíše na základě kladných referencí, doporučení od známého, komplexnosti nabídky služeb, atd.?

Kritérium nejnižší ceny stále bohužel hraje svou roli. Nicméně v oblasti event security mají velmi dobré reference důležitou roli a u řady klientů jsou hlavním rozhodovacím kritériem.

Co je v současnosti konkurenční výhodou TOP security v oblasti event security?

V první řadě flexibilita. Na požadavek klienta reagujeme okamžitě a jsme schopni přijít s řešením a zajistit bezpečnost konání akce v řádu 24 hodin. Dále silné technologické zázemí, kdy jsme schopni chytře a efektivně propojovat lidský faktor s bezpečnostními technologiemi.

Jakou konkurenční výhodu by TOP security mohla mít do budoucna?

Dále zkvalitňovat náš způsob práce. To je naše největší deviza.

Galerie

ROZHOVOR: Pavel Mikšátko - komunikace je při ostraze akcí alfou


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice