Fyzická ostraha TOP security – výběr a školení zaměstnanců

Článek pro vás připravil:

Václav Pasák

Regionální ředitel

pasak@topsecurity.cz | +420 724 895 855

Pan Pasák působí ve společnosti TOP security od 1. 12. 2013 v oblasti vyššího managementu, nyní ve funkci regionálního ředitele.
Více informací >

Základním pilířem bezpečnostní agentury TOP security je bezesporu poskytování služeb fyzické ostrahy. Abychom klientovi mohli nabídnout ostrahu v té nejvyšší kvalitě, využíváme pouze vlastních strážných, které sami zaškolíme. Celý proces, na jehož konci je dobře fungující ostraha a spokojený klient, zahrnuje několik dílčích kroků:

 • bezpečnostní audit
 • výběr zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • pravidelná kontrola pracovníků

Bezpečnostní audit

Na začátku každé zakázky je proveden celkový bezpečnostní audit, který nám pomůže zjistit, v jakém stavu jsou aktuální bezpečnostní opatření. Součástí auditu může být prověrka zabezpečení budov, strážní služby, ostrahy areálu, zabezpečovacích systémů, interních i externích bezpečnostních procesů atd.

„Po vyhodnocení bezpečnostního auditu přicházíme s návrhem bezpečnostních procesů a s navrženou strukturou fyzické ostrahy. Jiné nastavení strážních služeb vyžaduje zabezpečení průmyslových objektů, ostraha administrativních budov, zabezpečení logistického centra či ostraha stavby.“ říká regionální ředitel TOP security, pan Václav Pasák.

Výběr pracovníků ostrahy

V rámci analýzy objektu a přípravy struktury ostrahy objektu máme přehled o tom, kolik pracovníků ostrahy bude pro daného klienta optimální z hlediska výkonnostního i finančního. Pro zakázku jsou vybíráni jak zkušení zaměstnanci naší bezpečnostní agentury, tak nováčci, kteří procházejí výběrovým řízením.

Při výběru nových pracovníků se zaměřujeme na kvalifikační předpoklady, zkušenosti, vzhled, vystupování, pohotovost reakcí, schopnost správně vyhodnotit a zareagovat na krizové situace i zkušenosti s elektronickými zabezpečovacími systémy. Důležitá je také motivace uchazeče.

Školení zaměstnanců pro výkon strážní služby

TOP security disponuje vlastním školícím a výcvikovým střediskem, kde věnujeme velkou pozornost odborné přípravě pracovníků na budoucí výkon služby:

 • Školení probíhá před zahájením zakázky
 • Školení je víceúrovňové
 • V globální rovině je zahrnuta znalost objektu, práce se zabezpečovacím a technologickým zařízením, EPS či ovládání směrnic
 • Funkční náplní školení je seznámení s konkrétními činnostmi
 • Probíhá školení zaměřené na PO, BOZP, první pomoc, řešení krizových situací, orientaci v prostředí i proklientský přístup
 • V průběhu zakázky se provádějí průběžná školení

Pravidelná kontrola pracovníků ostrahy

K udržení vysokého standardu služby slouží pravidelné kontroly všech zaměstnanců. Kontroly probíhají přímo na pracovišti během denních i nočních služeb. Při kontrolách je hodnocena ustrojenost pracovníků, pořádek na pracovišti, správnost vedené dokumentace i prověření znalostí formou testů.

Celková organizace zakázky má jasnou hierarchii

Pro hladký průběh zakázky je důležité jasně stanovit procesy a organizační strukturu tak, aby veškeré události, krizové situace i změny byly řešeny včas a kvalitně.

Hierarchie zakázky:

 • manažer zakázky
 • vedoucí objektu
 • vedoucí směny
 • strážný

V TOP security víme, že všichni zaměstnanci jsou důležití. Lidský přístup uplatňujeme nejen směrem ke všem pracovníkům, ale také ke klientům. Úcta a respekt jsou pro nás základním prvkem k vybudování dobrých vztahů na všech úrovních mezilidské spolupráce.

Galerie

Fyzicka - ostraha


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice