Event security – základem je komunikace a dobrá příprava

Článek pro vás připravil:

Václav Pasák

Regionální ředitel

pasak@topsecurity.cz | +420 724 895 855

Pan Pasák působí ve společnosti TOP security od 1. 12. 2013 v oblasti vyššího managementu, nyní ve funkci regionálního ředitele.
Více informací >

Při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí padá na pořadatele velká dávka zodpovědnosti. Musí se postarat o bezpečnost účinkujících, návštěvníků i veškerého majetku. Proto je vhodné zapojit do příprav bezpečnostní agenturu se zkušenostmi v oblasti event security.

Povinnosti pořadatele se nevyplácí obcházet

Přesto, že v České republice není konání větších akcí nijak upraveno zákonem, má pořadatel několik povinností, kterým se nevyhne.

Pořadatel je během akce povinen:

 • Dodržovat jednotlivá nařízení obce nebo kraje
 • Zajistit dostatečnou požární ochranu

Současně s tím je vhodné zajistit přítomnost záchranných a bezpečnostních složek.

Díky dlouholetým zkušenostem víme, že při pořádání akcí je vhodné spolupracovat s bezpečnostní agenturou, jejíž služby dokáží obsáhnout několik bezpečnostních okruhů najednou. V současné době je trendem integrace bezpečnostních služeb s přesahem do oblasti facility, ochrany životního prostředí a dalších činností. Nabídka komplexního řešení, zahrnující služby ostrahy, požárních preventistů a zdravotní služby pro organizátora akce představuje cenově efektivní řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Analýza rizik – základem je pro nás komunikace s pořadatelem

Ve chvíli, kdy nás klient přizve ke spolupráci při organizaci eventu provádíme analýzu rizik, která odhalí potenciálně riziková místa a nedostatky a naznačí, jak postupovat a hledat ideální řešení.

Analýza by měla zahrnovat tři kroky:

 • Identifikace nebezpečí
 • Posouzení rizik
 • Řízení rizik

Během analýzy je klíčová komunikace s pořadatelem. Náš odborný bezpečnostní konzultant, který má s event security dlouhodobé zkušenosti ví, že není nic horšího než poddimenzovaná ochrana nebo opatření, která se míjí účinkem. „Všichni vnímáme rozdíl mezi např. požadavky na zabezpečení rockového koncertu a fotbalového zápasu. Alfou a omegou ovšem zůstávají lidé. Pořadatel by měl využít skutečně profesně kvalitních a spolehlivých lidí. V jistých případech, jakými mohou být významné plesy nebo výstavy, je dobré myslet také na důležitost reprezentativního vzhledu a chování. Z operačního hlediska je nezbytná detailní znalost objektu nebo areálu, v němž se má akce konat, krizové plánování a zajištění bezvadně fungující komunikace po celou dobu konání eventu.“

Plánování je stěžejní, připraví nás na možná rizika

Společně s pořadatelem a bezpečnostními složkami je vhodné zodpovědět otázky, které nám pomohou vytvořit celkový obraz akce.

Plánování by mělo poskytnout odpovědi na otázky:

 • Lokalita – bude akce probíhat v exteriéru nebo interiéru?
 • Program – bude se akce konat na jednom místě nebo bude rozprostřena do více lokalit?
 • Jaký je předpokládaný počet účastníků?
 • Zóny, vstupy a východy – jak budou odděleny místa pro účinkující a návštěvníky, kolik vstupů na akci bude a jak budou návštěvníci směrováni? Jak bude probíhat kontrola u vstupu? Bude nutné provádět kontrolu osob nebo i vjíždějících automobilů? Kudy budou návštěvníci akci opouštět?
 • Kde bude kontaktní centrum, ve kterém by měla probíhat veškerá komunikace mezi pořadatelem a bezpečnostní agenturou?
 • Kde bude stanoviště bezpečnostních a záchranných složek?
 • Existují místa, na kterých hrozí během akce zvýšené riziko incidentu?
 • Jaká je předpověď počasí a jak bude zajištěna případná evakuace při nepříznivém počasí?
 • Je pravděpodobné, že hrozí pronesení zbraně?
 • Hrozí potyčka mezi některými skupinami obyvatel z důvodu politické, náboženské nebo rasové nesnášenlivosti?
 • Jak bude probíhat komunikace v případě krizové situace?
 • Jak bude zajištěn facility management? (toalety, odpadkové koše, uklízecí čety...)

Během akce jsme stále ve střehu

Velký dav se stává výrazným měkkým cílem, proto vždy počítáme jak s možností teroristického útoku, tak bereme v potaz potyčky mezi účastníky nebo klasickou kriminalitu v podobě krádeží a vandalismu.

Už při vstupu kontrolují pracovníci fyzické ostrahy, zda nejsou na akci vnášeny zbraně nebo jiné předměty, které by mohly jako zbraň sloužit. Kontrolujeme i vnášení dalších zakázaných předmětů podle pokynů organizátora. Vhodné je sledovat i podezřelé chování osob, a to nejen před akcí, ale i během ní. K tomu nám mohou pomoci moderní bezpečnostní systémy a postupy.

Lidé a technika tvoří nejlepší tým

„Zapojení systémů technické ochrany jako jsou přehledové kamery, ale například i různé typy perimetrické ochrany či mechanických zábranných systémů by mělo být přirozenou a integrální součástí každého systému fyzické ochrany, případy zabezpečení veřejných akcí nevyjímaje“ popisuje odborný konzultant propojení fyzické ostrahy a moderní techniky. „Pro upřesnění, do systému fyzické ochrany řadíme výkon ostrahy, systémy technické ochrany a aplikovaná organizační opatření. V současné době jsme svědky enormního rozvoje technologií a jejich vzrůstajícího vlivu na celý sektor komerční bezpečnosti. Můžeme vyjmenovat celou škálu technologií od umělé inteligence (AI), tzv. objemovou detekci, automatizované systémy, do budoucna snad i technologii blockchainu a kvantové počítače.

V dnešní době se už běžně setkáváme s tím, že bezpečnostní agentury nasazují kamery s technologií AI, díky kterým jsou pracovníci schopni rychle detekovat podezřelé jednání. Kamery minimalizují riziko selhání lidského faktoru a zkvalitňují poskytované bezpečnostní služby.

Fyzická ostraha musí být připravena na vše

Celý tento kompletní systém propojující techniku a lidský faktor umožňuje včas reagovat na vznikající incidenty a potencionální rizika zastavit už v počátku. Pracovníci jsou připraveni zasáhnout v jakékoli situaci. „Ať se jedná o událost živelního charakteru, závažnou technickou havárii, zranění či úmrtí osob nebo bezpečnostní incident, platí, že bezpečnostní pracovníci by měli být na všechny typy incidentů připraveni a vyškoleni."

V rámci smlouvy s pořadatelem akce pak mají pracovníci bezpečnostní agentury i pravomoci zasahovat v případě incidentu. „Do jisté míry bude úroveň oprávnění pracovníků ostrahy záviset na konkrétním smluvním ujednání, ale obecně platí, že při jakémkoli bezprostředním ohrožení života a zdraví osob i ohrožení majetku je ostraha oprávněna reagovat na základě paragrafů o nutné obraně, respektive krajní nouzi dle Trestního zákoníku.“ popisuje konzultant fungování ostrahy. Dodává také, že pracovníci ostrahy mají nezastupitelnou úlohu i v souvislosti s odstrašením potenciálního útočníka, s detekcí příprav k útoku, např. prostřednictvím obsluhy bezpečnostních technologií, v krajním případě zabránění bezprostředně hrozícího útoku a nezbytnou asistencí zasahujícím bezpečnostním složkám.

Spojení sil = kvalitně zabezpečená akce

Pokud se chystáte pořádat společenskou, kulturní, sportovní nebo i firemní akci, nespoléhejte jen na vlastní síly a využijte zkušeností profesionálů. Zabezpečení akce nebude stát jen na vašich bedrech a budete se moci spolehnout na rady a doporučení pracovníků, kteří vědí, jak se k pořádání eventů z hlediska bezpečnosti postavit čelem.

 

Galerie

AdobeStock - 155309597


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice