V reakci na teroristické útoky se zvyšuje ochrana měkkých cílů

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Problematika ochrany měkkých cílů představuje v posledních měsících závažné i mediálně rezonující společenské téma a získává si pozornost soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb.

Co lze zahrnout pod měkké cíle

Samotný termín měkký cíl je odvozen z anglického výrazu „soft target“ (v minulosti se často v zahraniční odborné terminologii vyskytoval i termín „crowded places“ – zalidněná/přelidněná místa).

Termínem „měkké cíle“ se tak podle platné metodiky Ministerstva vnitra ČR označují ty objekty, charakterizované přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Obecně tak lze tvrdit, že za měkký cíl můžeme považovat každé místo s vyšší koncentrací osob, které je zároveň obtížné zabezpečit některými standardními prostředky fyzické ochrany bez toho, aby došlo k narušení fungování daného místa (je problematické představit si například instalaci bezpečnostního rámu u vchodu do nemocnice). Typicky tak jde mimo zdravotnická zařízení o školy, kulturní akce nebo sportoviště a jiné.

Primárním úkolem je ochránit život a zdraví obyvatel

Podstatným rozdílem, který odlišuje systém ochrany měkkých cílů například od systému fyzické ochrany v rámci zabezpečení kritické infrastruktury je to, že v případě měkkých cílů se bezpečnostní profesionálové zabývají primárně ochranou životů a zdraví obyvatel.

Současně je faktem, že množina měkkých cílů je natolik široká, že veřejné instituce (zejména Policie ČR) nebudou nikdy kapacitně schopné tuto potenciálně nekonečnou škálu objektů střežit. Z toho plyne, že vhodným krokem může být právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Vzhledem k faktu, že případné škody na majetku jsou z pohledu ochrany měkkých cílů spíše druhotné v zájmu maximální ochrany životů a zdraví fyzických osob, zaměřují se bezpečnostní odborníci především na zmírnění dopadů jakéhokoli útoku, zvýšení situačního povědomí a obecně odolnosti klientů, vypracování bezpečnostních analýz a postupů při mimořádných událostech.

Útoky ve světe i v České republice vyvolávají reakce

V okolním světě si ochrana měkkých cílů získala větší pozornost v návaznosti na série teroristických útoků právě v místech masivní koncentrace lidí.

Ať již šlo o střelbu v redakci novin Charlie Hebdo a v hudebním clubu Bataclan ve Francii, najíždění do lidí během vánočních trhů v Německu, či v neposlední řadě bombový útok na maraton v americkém Bostonu, způsob útoku byl pokaždé jiný, ale právě vysoká koncentrace obyvatelstva multiplikovala jeho fatální a devastující účinky.

Podobné útoky se nevyhnuly ani České republice, viz střelba v restauraci v Uherském brodě a útok nožem na střední škole ve Žďáru nad Sázavou.

Česká republika si z výše zmíněných důvodů uvědomuje důležitost ochrany měkkých cílů a snaží se po vzoru svých evropských sousedů podnikat kroky k jejímu zvýšení. Téma se tak promítlo i do bezpečnostních dokumentů, jakými jsou například Strategie České republiky pro boj proti terorismu nebo Audit národní bezpečnosti.

Společnost Top security nabízí služby v oblasti ochrany měkkých cílů. Těžíme z dlouholetých zkušeností s bezpečnostními analýzami a audity u našich klientů, zabezpečováním kulturních a sportovních akcí, stejně jako ze stabilního firemního kolektivu bezpečnostních specialistů s dlouholetými zkušenostmi v potírání kriminality a boje proti terorismu.

Galerie

Investigativni - sluzby


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice