Krádeže na pracovišti a jak se jim účinně bránit

Článek pro vás připravila:

Lucie Červinková

Regionální ředitelka

cervinkova@topsecurity.cz | +420 739 221 355

Paní Červinková působí ve společnosti TOP security od roku 2016 na pozici regionální ředitelky pro oblast Moravy.
Více informací >

S krádežemi ve firmách se potýká až 80 % českých společností. Proto je dobré mít povědomí o tom, jak v případě zjištění krádeže na pracovišti postupovat.

Jak už bylo řečeno, s krádežemi ve firmách se setkává valná většina vedoucích pracovníků, kteří mají na starosti bezpečnostní otázky firmy, vedení týmu nebo třeba evidenci skladových zásob. Vždy je důležité si vše dobře promyslet a nepodnikat zbrklé kroky. Zjistit, že se ve firmě krade je jedna věc, ale dokázat pachateli jeho čin je věc druhá.

Není krádež jako krádež

Zjistěte, jaký důvod zaměstnance vede ke kradení. Využívají absence spolehlivého zabezpečení pracoviště, nebo mají hlubší motivaci? 

Topsecurity Nejprve si musíte definovat, co je pro vás krádež. Někteří zaměstnavatelé tiše tolerují vynášení reklamních předmětů nebo zbytkového materiálu (šroubků, odřezků apod.). Jiné firmy se staví nekompromisně i k (někdy dokonce neúmyslnému) odcizení drobných předmětů (např. reklamního charakteru) nebo malých částí materiálu. 

  • 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce stanovuje, že zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Úkolem odpovědného vedoucího pracovníka (nebo přímo zaměstnavatele) je posoudit vzniklé ztráty. Vhodná reakce na škody v řádu desítek korun spočívá především v zavedení preventivních opatření. Ať už jde o osvětu zaměstnanců, vytvoření systému kontrol na pracovišti, instalaci zabezpečovacích prvků (kamer, přístupových systémů atd.) nebo vytvoření kodexů a vnitřních předpisů.

Leckdy dokonce postačí pouze zaměstnance důrazně upozornit, že o mizení věcí víte a hodláte obdobnou činnost důsledně vyšetřovat i postihovat. Platí, že čím vyšší škody firmu v důsledku nekalého jednání pracovníků sužují, tím radikálnější řešení je na místě.

Kamerové systémy odhalí nejeden nešvar

316 odst. 1 zákoníku práce zakazuje zaměstnancům bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky či jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

Dle § 316 odst. 2 nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Výjimku z tohoto pravidla stanoví § 316 odst. 3., jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Shrnuto a podtrženo, z pozice zaměstnavatele můžete v odůvodněných případech na pracoviště nechat nainstalovat kamerový systém. Musíte o tom však informovat zaměstnance. Jejich souhlas naopak nepotřebujete.

Pomocí kamerového systému jsme například dokázali dohledat důkazy o podezřelém chování pracovníka výrobního závodu, který se později přiznal ke krádežím ve firmě. Více si můžete přečíst ZDE.

Elektronické zabezpečovací systémy se vyplatí

Kamerové systémy je vhodné kombinovat i s dalšími výdobytky moderních technologií. Nejrůznější detektory (pohybu, otevření dveří, tříštění skla atd.), alarmy i další zabezpečovací prvky mohou zajišťovat dohled nad střeženým objektem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tedy i po pracovní době. Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) tak střeží pracoviště před nenechavými zaměstnanci, ale i zloději a jinými nezvanými hosty „z venku“. 

Fyzická ostraha má při zabezpečení firem pevné místo

Z naší bezmála 30 leté zkušenosti víme, že nejlepší je zkombinovat různorodé prvky ochrany. Vedle EZS, přístupových systémů, elektronické požární signalizace nebo kamer má své pevné místo v oblasti zabezpečení objektů i fyzická ostraha. Profesionální strážní zajišťují nahodilé i pravidelné pochůzky po pracovišti a starají se o provoz vrátnice – včetně bezpečnostních prohlídek při vstupu a odchodu zaměstnanců. Pomáhají jim příruční skenery i skenery zavazadel.

V případě osobních prohlídek pracovníků dbejte na to, aby osoby kontroloval vždy strážný stejného pohlaví

Důležitost namátkových kontrol se nám potvrdila při odhalení zcizování produktů ve výrobní firmě. Krádeže zde prováděly rovnou dvě osoby. Přečtěte si více o tomto případu zadržení kradeného zboží.

Organizovanému zločinu se daří všude

Topsecurity Jakákoliv společnost se může stát terčem organizované skupiny zločinců. Někteří z jejích členů ve firmě často přímo pracují (a mají na starost dostat materiál za brány pracoviště), jiní se starají o následné kroky (přeprodej či jiné zpeněžení nakradených věcí). 

Máte-li podezření, že se na vašem pracovišti krade ve velkém, snažte se situaci co nejrychleji řešit. V krajním případě by vám škody mohly způsobit i existenční finanční potíže. Když se do pátrání pustíte na vlastní pěst, bude vás to stát spoustu úsilí, času, a stejně nebudete efektivní. Nebojte se proto obrátit na bezpečnostní agenturu.

Profesionální strážní vědí, jak se chovat v krizových situacích, znají typologie pachatelů a umí připravit preventivní opatření na míru tak, aby krádeže brzy odhalili, eventuálně pachatele chytili při činu nebo jim zpětně prohřešek prokázali (např. kamerovým záznamem, odposlechem, lustrací telefonních hovorů, e-mailů apod.). 

Výjimečné nejsou ani případy, kdy bezpečnostní agentura vyšle na pracoviště svého strážného v civilu, který se navenek tváří jako řadový zaměstnanec. Právě poznání kolektivu zevnitř je často klíčové pro odhalení struktury organizované skupiny. 

Pomáháme vám s bezpečností

V týmu TOP security se v rámci služeb korporátní bezpečnosti snažíme poskytovat bezpečnostní vzdělávání pro bezpečnostní manažery nebo pracovníky zajišťující provoz firmy. Nabízíme také využití krizové pomoci ve chvíli, kdy se na nás klient obrátí při řešení složité situace, jakou může být právě i odhalení krádeží na pracovišti.

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice