Detektory pohybu v praxi

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Důvodů k pořízení detektoru pohybu může být mnoho. U komerčních objektů bývá hlavním motivem zamezení krádeží a vandalismu, u soukromých objektů především pocit bezpečí a ochrana rodiny. Samotný detektor pohybu nezabrání tomu, aby někdo cizí do objektu pronikl, ale včas upozorní na to, že se tak stalo.

Pro zabezpečení vnitřních prostor se využívá celá řada pohybových senzorů, které reagují na různé podněty a mohou spouštět různé reakce. Ve většině případů jsou detektory pohybu součástí PZTS (poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů).

V TOP security vám rádi připravíme zabezpečení objektu na míru. Kromě senzorů pohybu využíváme chytré kamerové systémy, přístupové systémy a EPS. To vše chytře propojujeme do kompaktních celků a v případě ostrahy komerčních objektů kombinujeme nejmodernější technologie s fyzickou ostrahou.

Typy detektorů pohybu a jejich využití

Detektory pohybu můžeme rozdělit do několika skupin:

Drátové a bezdrátové detektory pohybu

 • Drátové detektory pohybu - k napájení těchto detektorů je nutné používat kabeláž, kterou je nutné rozvést už v průběhu stavby nebo v případě již stojícího objektu je potřeba kabely do zdí dodatečně zasekat nebo skrýt do lišt. Drátové detektory pohybu jsou stabilní, nabízejí bezstarostný provoz a nízké provozní náklady. Bohužel se kvůli kabeláži nedají snadno přemisťovat.
 • Bezdrátové detektory pohybu - u těchto moderních detektorů pohybu si nemusíte dělat starosti s rozvodem kabelů a významně si tak usnadníte instalaci. Výhodou je i možnost přemístit detektory podle toho, kde je zrovna potřebujete. Naopak nevýhodou je, že bezdrátové detektory pohybu se napájejí pomocí baterií, u kterých je nutné sledovat jejich stav, aby nedošlo k jejich vybití a znefunkčnění detektorů. Také samotný provoz je nákladnější.

Detektory s aktivními nebo pasivními čidly

Detektory pohybu lze rozdělit i podle toho, zda pouze reagují na podněty z okolí nebo zda si sami vytvářejí pracovní prostředí.

 • Detektory pohybu s pasivními čidly - pasivní pohybový senzor reaguje pouze na podněty ve formě fyzikálních změn, které se k němu dostávají z okolí. V praxi se využívají především pasivní infračervená čidla neboli PIR detektory pohybu (Passive Infra Red). Tento typ detektorů patří podle našich zkušeností mezi ty nejfrekventovanější, protože se navzájem nijak neovlivňují a při instalaci se jejich detekční zóny mohou překrývat.
 • Detektory pohybu s aktivními čidly - v tomto případě si detektory samy vytvářejí specifické pracovní prostředí tím, že působí na své okolí a posléze detekují změny, které v prostředí nastaly. V praxi se instalují:
 • aktivní ultrazvuková čidla (US): vyzařují do prostoru energii v podobě stálého ultrazvukového signálu a zachycují její odražené složky (tzv. Dopplerův jev).
 • aktivní mikrovlnné senzory (MW): tato čidla místo ultrazvuku vyzařují elektromagnetickou energii. U těchto detektorů lze využít více čidel v jedné oblasti.
 • Duální pohybové senzory - zvláštní kategorii pak tvoří tzv. duální čidla, která kombinují aktivní a pasivní funkce - PIR+US, PIR+MW nebo PIR+PIR (detektory snímají dva horizontálně oddělené prostory). Díky této kombinaci se eliminuje vznik planých poplachů, protože k aktivaci poplachu musí pohyb detekovat oba senzory.

Instalace detektorů pohybu - na co si dát pozor?

Aby senzory pohybu správně fungovaly, je potřeba při jejich instalaci dodržovat určitá pravidla. Proto byste se do jejich montáže neměli pouštět sami, ale měli byste přenechat tuto práci raději nám a našim technikům.

PIR detektory pohybu

 • Umisťují se na pevný podklad.
 • Lze instalovat více detektorů a pokrýt tak celý prostor.
 • Ve snímaném prostoru nesmí být tělesa, která by prudce měnila teplotu (na zvážení je instalace do prostor s podlahovým vytápěním).
 • Senzory pohybu by neměly směřovat na okna, dveře nebo vrata. V případě velkého množství infračerveného záření od světel automobilů nebo od slunečních odlesků by čidla nemusela správně fungovat.
 • Detektory by neměly být vystaveny vlivu ventilace, slunce, reflektorů, topení, komínů a žárovek.

US detektory pohybu

 • Dosah čidel je cca 10 m a předpokládaný pohyb pachatele by měl být k senzoru nebo od něj.
 • Musí být dodržena správná montážní výška.
 • Střežený prostor musí být uzavřený.
 • Citlivost čidel ovlivňují předměty absorbující ultrazvuk, typicky koberce nebo materiály z pěny.
 • Předměty, které se k čidlům umístí po instalaci, mohou nepříznivě ovlivnit citlivost senzorů.
 • Detektory se nehodí do prostor, kde dochází k častým změnám a přesunům (typicky do skladů).
 • Více čidel může být využito jen pokud nedochází k jejich vzájemnému rušení.
 • Detektory se nesmí umisťovat v místech, kde se vyskytují zavěšené předměty, topná tělesa, teplovzdušné topení, volně se pohybující zvířata, různé konstrukce a zdroje zvuku využívající široké kmitočtové spektrum.

MW detektory pohybu

 • Směr předpokládaného pohybu pachatele by měl být vždy směrem k detektoru.
 • Senzory se umisťují tak, aby nedocházelo k jejich ovlivnění podněty mimo prostor (např. skrz stěny).
 • Senzory nesmí být umístěny blízko velkých kovových předmětů, potrubí s proudící kapalinou nebo blízko zářivek, které se během střežení zapínají a vypínají.

Když se spustí poplach…

Detektory pohybu jsou vždy napojeny k centrální jednotce (ústředně) a pokud detekují pohyb, vyšlou do ústředny signál. Ta pak reaguje přednastaveným příkazem - může spustit sirénu, rozeslat upozornění na mobilní telefon, spustit nahrávání prostřednictvím kamerového systému nebo upozornit vzdáleně připojený pult centrální ochrany.

V případě, že střežíme prostor nejen elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS), ale je na místě i naše fyzická ostraha, jsou strážní školeni tak, aby vždy adekvátně vyhodnotili poplach a zasáhli.

Galerie

Detektory pohybu v praxi Detektory pohybu v praxi


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice