Zabezpečení průmyslových objektů: 3 kritické otázky, které si musíte položit

Mezi průmyslové firmy se řadí především areály s velkou rozlohou, ve kterých jsou situovány podniky s různým spektrem podnikatelské činnosti nebo jde o jednu větší firmu s více objekty. Zabezpečení zpravidla zajišťuje provozovatel areálu, který se stará o režimové, fyzické a technické zabezpečení. Na co byste se jako majitelé, provozovatelé či bezpečnostní manažeři průmyslových firem měli zaměřit?

Tři otázky pro provozovatele průmyslových firem a areálů, na které musíte znát odpověď

Průmyslové firmy jsou často vystaveny různým typům rizik, jako jsou krádeže, vandalství, poškození majetku, požáry, neoprávněný přístup a sabotáže. Tyto hrozby mohou mít vážné finanční dopady a narušit provoz firmy. To, kterými riziky je vaše firma nejvíce ohrožena, zjistíte provedením bezpečnostní analýzy. Na některé otázky si můžete odpovědět sami, ale čím důkladnější analýza se provede, tím lépe se dá zabezpečení a ostraha průmyslového objektu navrhnout. Provedení hloubkové analýzy proto můžete nechat na specialistech naší bezpečnostní agentury.

Otázka 1: Kde je areál nebo objekt firmy umístěn?

Důležitým faktorem při zabezpečování průmyslových objektů je jejich umístění. Průmyslové objekty a areály bývají umístěny v odlehlých či méně obydlených oblastech, což zvyšuje riziko neoprávněného vniknutí. Na druhou stranu, objekty umístěné v hustě obydlených oblastech mohou být náchylnější na rizika jako vandalismus a krádeže.

Otázka 2: Jaký je ve vaší firmě běžný provoz?

Každá průmyslová firma má svůj vlastní specifický provoz. Je důležité přizpůsobit zabezpečení objektu tomuto provozu. Například, pokud firma funguje v režimu 24/7, je třeba volit zabezpečení areálů, budov i skladů tak, aby odpovídalo nepřetržitému provozu. V případě, že je v areálu více firem, opět je nutné brát ohled na provoz každé jedné z nich.

Otázka 3: Co vše spadá do majetku firmy?

Žádná firma není stejná, každá má své specifické vybavení, které je třeba chránit. To může zahrnovat stroje, zařízení, materiály a další cenné prvky. Je důležité vyhodnotit, jaké prvky jsou nejcennější a náchylné na rizika, aby bylo možné navrhnout přiměřená bezpečnostní opatření. Pokud jde o kompletní ochranu průmyslového areálu s více firmami, je nutné brát v potaz majetek všech provozovatelů, kteří areál a objekty využívají.

Způsoby zabezpečení a ostrahy průmyslových objektů - možností je mnoho

Ostraha průmyslových objektů je rozdělena na:

1. Obvodovou ochranu - brány, ploty, závory, pevné bariéry, laserové detektory, mikrovlnné bariéry atd.

2.Plášťovou ochranu - magnetické kontakty pro dveře a okna, detektory rozbití skla, poplachové fólie, tapety nebo polepy apod.

3. Prostorovou ochranu
- pasivní infračervené senzory, aktivní ultrazvukové senzory, duální senzory, mikrovlnné senzory, tísňové hlásiče atd.

4. Předmětovou ochranu
- otřesové senzory pro trezory, kapacitní senzory, závěsové a polohové senzory pro umělecká díla, RFID a další.

Důležité bezpečnostní systémy:

V dnešní době je standardem kombinovat více typů zabezpečovací techniky.

Kamerové systémy (CCTV)

TOP security využívá nejmodernější kamerové systémy s chytrými funkcemi, jako jsou noční nebo infračervené vidění, rozpoznání obličejů, detekce vandalismu, detekce narušení přednastavených zón, počítání osob, čtení SPZ atd. Instalace vyspělých kamerových systémů výrazně přispívá k zabezpečení budov, zboží i k ochraně osob.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS/PZTS)

Úlohou elektronických zabezpečovacích systémů není zadržení pachatele, ale upozornění na potenciální hrozbu. Tyto bezpečnostní systémy předávají informace pomocí zvukového, obrazového či světelného signálu a je na obsluze, jak poplach vyhodnotí a jak zasáhne. Velkou roli proto hraje schopná ostraha, která správně vyhodnotí situaci.

Přístupové systémy

V prostoru průmyslových areálů dochází k pohybu řady osob a je důležité tyto osoby správně identifikovat. K tomu slouží přístupové systémy, jejichž úkolem je zabránit vstupu do objektu neautorizovaným osobám. Mohou fungovat na principu přístupových karet, čipů, kódů, aplikací nebo biometrických identifikátorů. Benefitem využití přístupových systémů pro vás může být i možnost napojení na docházkové systémy, což usnadní řadu procesů.

Mezi ochranu přístupu lze zařadit i nejmodernější systém elektronické vrátnice, který jsme v TOP security vyvinuli. Tento systém je možné přizpůsobit na míru každého provozu a tím značně zjednodušit provoz vrátnice, identifikaci a registraci osob, vozidel i návštěv, správu klíčů i vyhledávání potřebných údajů. Samozřejmostí je vzdálený přístup do systému.

Požární systémy (EPS)

Bez elektronické požární signalizace se dnes neobejde žádná budova. Systém včasné identifikace vzniku požáru nemusí nutně sloužit pouze jako ochrana před ohněm. V TOP security využíváme EPS s funkcí detekce kouře, zvýšené teploty, úniku vody nebo CO a poskytujeme jak montáž, tak revize a servis EPS.

Pult centrální ochrany (PCO)

Vzdálená ochrana ve formě monitoringu pomocí pultu centrální ochrany je doplňkem ke klasické fyzické ostraze. Dohledové centrum může být k dispozici v případě, že objekty a areály firem nejsou chráněny fyzickou ostrahou vůbec nebo ve chvílích, kdy ostraha není přítomna (např. v noci).

Fyzická ostraha - působí jako preventivní prvek

Využití zabezpečovacích technologií je efektivní, ale při ostraze objektů a areálů je vhodné kombinovat bezpečnostní systémy s fyzickou ostrahou. Naše bezpečnostní agentura je schopna zajistit vlastní vyškolené strážné.

Strážní provádějící dohled nad objektem nebo celým areálem působí především jako preventivní prvek ochrany.

Služby fyzické ostrahy mohou zahrnovat:

  • ostrahu během dne, noční ostrahu, nepřetržitou ostrahu nebo nárazovou ostrahu firemních objektů;
  • ostrahu ozbrojenou, neozbrojenou, ostrahu v civilu, ostrahu v uniformě nebo v obleku, strážné se psem (psovody);
  • kromě strážní služby může ostraha provádět obsluhu vrátnice, monitoring zabezpečovacích systémů, kontrolu osob, zavazadel a vozidel a řadu dalších činností podle potřeb klienta.

Režimová ochrana - nepodceňujte nastavení pravidel

Žádné zabezpečení nebude fungovat, pokud současně s technickým a fyzickým zabezpečením nebudou zavedena a dodržována také režimová opatření skládající se z organizačně administrativních opatření a procesů. S nastavením opatření a vyškolením osob pověřených kontrolou dodržování těchto pravidel vám mohou pomoci naši specialisté.

Sjednejte si schůzku se specialisty na bezpečnost

Problematika zabezpečení a ostrahy průmyslových objektů, zabezpečení skladů, ostraha areálů nebo zabezpečení zboží je velmi rozsáhlá a pokud chcete skutečně kvalitní, efektivní a finančně optimální ochranu, spojte se s našimi bezpečnostními manažery, kteří mají dlouholeté zkušenosti, projdou s vámi současný stav zabezpečení a navrhnou nové řešení s ohledem na vaše požadavky a potřeby. 

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice