Realizovali jsme praktická opatření, která klientům ušetřila náklady

Loňský rok nám ukázal, jak důležité stále zůstává přemýšlet nad našimi procesy a činnostmi, důkladně je vyhodnocovat a inovovat.

Tři významné oblasti činností TOP security, které prošly v roce 2023 vývojem:

1. Návrhy na drobná režimová opatření

Implementace režimových opatření zákazníkům uspořila náklady a nám přinesla dodatečný zisk. Zde se velmi dobře uplatnil námi vyvinutý a stále zdokonalovaný systém elektronické vrátnice.

Naše technické oddělení v součinnosti se zákazníkem také vyvinulo samostatný systém měření a regulace spojený s úsporou energie v řádech stovek tisíc.

2. Vybudování prvků technické ostrahy, zapojení dohledového centra a snížení nákladů v části fyzické ostrahy

V tomto případě je významná zejména efektivita střežení rozsáhlých ploch, která v tomto nastavení služeb spoří zákazníkovi náklady a nám pomáhá rozvíjet pracovní pozice s vyšší přidanou hodnotou, kdy pak můžeme vytvářet další zajímavé synergie.

V průběhu roku 2023 bylo z naší strany realizováno několik úspěšných projektů, u kterých se zapojení technických prvků velmi osvědčilo.

3. Výměna fyzické ostrahy za plně dálkový dohled

Přestože se může varianta dálkového dohledu jevit jako výhodná, není tomu tak vždy.

Pokud chcete střežit obchod, výrobní prostory apod., kde probíhá provoz „od - do”, po konci pracovní doby objekt zakódujete a pouze reagujete na alarm, je dálkový dohled dobrou volbou.

Čím však jsou provozní podmínky složitější, tím narůstají náklady na dálkové střežení a případný zásah. Pokud mají oči kamerových systémů, hrajících v dálkovém dohledu hlavní roli, plně nahradit přítomnost a oči fyzické ostrahy, můžete se s investicí do systému a potřebou alokované síly na dohledovém centru dostat v prvních 5 letech i nad náklady na plnou fyzickou ostrahu. Tyto zkušenosti vycházejí z kalkulací zákazníků a řady realizovaných projektů.

Některé objekty a provozy, které jsou nastavené legislativním procesem a formou provozu tak, že fyzickou ostrahu vyžadují, mají jedinou možnost, jak zlevnit službu ostrahy - vytížit strážné co nejvíce přidruženými činnostmi, které by museli jinak vykonávat kmenoví zaměstnanci.

V průběhu roku 2023 se nám povedlo vhodným nastavením fyzické ostrahy i technického zabezpečení realizovat u klientů řadu úsporných řešení.

Je třeba upřesnit, že veškeré snahy o vyšší efektivitu, úspory a další zmiňované body nezastaví náklady spojené s růstem inflace a mezd. Tyto položky v TOP security musíme i nadále v našich cenách zohledňovat, protože jsou to jedny z prvků zajišťování finančního zdraví a fungování bezpečnostní agentury.

Naše výhledy na rok 2024 v oblasti security služeb

Výše jsme uváděli nutnost vyhodnocovat, přemýšlet a inovovat s popisem našich zkušeností z minulého roku. Pojďme se podívat na témata roku letošního.

1. Technologie, lidé, umělá inteligence

Všechny tyto tři složky začnou ovlivňovat i segment security. Týká se to rozvoje zabezpečovacích systémů i fyzické ostrahy. Jak to v praxi bude vypadat?

  • Trend bude pozvolný, probíhající v rámci let.
  • Fyzická práce v segmentu security bude dražší, ale sofistikovanější.
  • Firmy budou mnohem více přemýšlet, jak ostrahu pojmout a nakoupit.
  • Současná levná pracovní síla v základní klasické ostraze se kvůli postupnému dodatečnému zatěžování sociálních povinností, odvodů a další pracovněprávní legislativy začne stávat dražší než technologicky a personálně vyspělá, kombinovatelná a sofistikovaná security služba.

2. Legislativní požadavky a regulace

Ruku v ruce s moderními technologiemi přichází i jejich regulace, proto doporučujeme věnovat velkou pozornost i této oblasti. Problematika hlavně technologických security prvků je velmi úzce propojena s personální problematikou. Právě zde může docházet k velmi nepříjemným legislativním přešlapům.

Příkladem uvádíme dokazování pracovně-právních přestupků na základě důkazů/záznamů z technologických prvků (např. kamerových záznamů), kdy tyto prvky nejsou dostatečně komunikovány ve vnitropodnikových směrnicích firem. Můžeme pokračovat elektronickými daty, propagačními fotografiemi zaměstnanců apod.

V době rozvoje inovativních technologií, postupů a legislativních změn je pro nás stále důležité poskytovat služby té nejvyšší kvality, a proto se zajímáme o aktuality v security segmentu, abychom byli řádně připraveni na vše, co nás čeká.

Galerie

Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice