Při ostraze staveb se dobře uplatňuje kombinace fyzické ostrahy a bezpečnostních systémů

Článek pro vás připravil:

Václav Pasák

Regionální ředitel

pasak@topsecurity.cz | +420 724 895 855

Pan Pasák působí ve společnosti TOP security od 1. 12. 2013 v oblasti vyššího managementu, nyní ve funkci regionálního ředitele.
Více informací >

Ať už jde o menší komerční objekt, rodinný dům, velkou stavbu obchodního centra, stavbu skladovací haly nebo stavbu dálnic a železnic, vždy se setkáváme s řadou bezpečnostních problémů, které se na stavbách mohou vyskytnout.

Pokud pomineme zdravotní rizika a bezpečnost práce, setkáváme se v bezpečnostní agentuře Top security zejména s krádežemi stavebního materiálu, pohonných hmot, stavební techniky, nářadí, nástrojů i vybavení vnitřních prostor samotných staveb nebo stavebních buněk. Stranou nezůstávají ani krádeže velkých pracovních strojů, nákladních automobilů, bagrů nebo jeřábů. Všechen tento majetek se dá velmi dobře přeprodat, proto je častým terčem zlodějů.

Ostraha stavby by měla sestávat ze souboru bezpečnostních opatření zahrnujících:

Ostraha perimetru stavby

Stavba představuje nejen lákadlo pro zloděje, ale hrozí na ní také zdravotní rizika. Proto je nutné zabezpečit okolí stavby vhodným mechanickým perimetrickým systémem, který udrží jak zloděje, tak nepovolané osoby mimo prostor staveniště. Pokud by se, třeba i náhodou, dostala nepovolaná osoba na stavbu a zranila by se zde, šlo by o velký problém.

K ochraně perimetru se dají využít mobilní rozebíratelné ploty doplněné o napojení na bezpečnostní kamery nebo na noční osvětlení. Aby se ploty nedaly jednoduše rozebrat, jsou opatřeny speciálními maticemi a šrouby. Stav oplocení je nutné pravidelně kontrolovat.

Fyzická ostraha stavby

Pracovníci fyzické ostrahy jsou důležitou součástí ostrahy staveb. Služby ostrahy lze rozdělit na denní a noční směny, z nichž každá může mít rozdílný popis práce.

Denní ostraha:

 • provádí pravidelné i nepravidelné pochůzky po stavbě;
 • kontroluje vjíždějící a odjíždějící vozidla, provádí kontrolu dokladů a nákladu;
 • plní funkci vrátného, kdy kontroluje vstupující a odcházející zaměstnance, jejich doklady;
 • monitoruje, zda není vynášen materiál nebo nářadí z prostoru stavby;
 • obsluhuje bezpečnostní systémy.

Noční ostraha:

 • provádí pravidelné i nepravidelné pochůzky po stavbě;
 • kontroluje zaparkovanou techniku;
 • kontroluje, zda jsou správně uzavřeny okna a dveře na stavebních buňkách;
 • obsluhuje bezpečnostní systémy.

Počet pracovníků ostrahy se v průběhu stavby může měnit, podle toho, kolik se po stavbě zrovna pohybuje zaměstnanců a jak velký provoz na stavbě panuje.

V případě ostrahy staveb silnic, dálnic, železnic a dalších staveb, které se v průběhu času „posouvají“ je vhodné využít mobilní fyzickou ostrahu. V TOP security poskytujeme fyzickou ostrahu s vlastním zázemím, která je schopna pohybovat se společně se stavbou a být zrovna tam, kde je jí potřeba.

Moderní zabezpečovací systémy pro stavby

Strážní jsou připraveni rychle reagovat na vzniklé situace, ale k tomu, aby byla neustále prováděna kontrola celého areálu stavby se hodí využít zabezpečovacích systémů. Může jít o chytré kamerové systémy, elektronické zabezpečovací systémy, docházkové systémy i systémy EPS.

Kamerové systémy

Praktickou součástí zabezpečení staveb jsou kamerové systémy s chytrými funkcemi. Využitelné jsou zejména funkce:

 • termální zobrazení umožňující pohodlné sledování oblasti v noci;
 • rozpoznávání osob, kdy systém dokáže rozpoznat osoby, které nemají na stavbě co dělat, například podle oblečení, a upozorní na jejich přítomnost;
 • detekce pohybu, která hlavně v noci upozorní na podezřelý pohyb v prostoru stavby;
 • rozpoznání počtu osob ve sledované oblasti, hodící se zejména při sledování pohybu zaměstnanců.

Kamerové systémy (CCTV) lze sledovat i dálkově a mít tak přehled o stavbě i ze vzdáleného stanoviště.

Elektronické zabezpečovací systémy/Poplachové zabezpečovací tísňové systémy

Jak stavební buňky, tak stavba v pokročilejší fázi, mohou být zabezpečeny pomocí EZS/PZTS. Detektory a čidla mohou střežit dveře, okna i další vstupy a prostory v nočních hodinách, nebo v době kdy se po stavbě nepohybují zaměstnanci. Využít se dají detektory pohybu, čidla snímající otevření dveří a oken nebo rozmanité infrazávory. V případě poplachu je odeslán signál k fyzické ostraze nebo na připojené mobilní zařízení.

Docházkové systémy

Velmi praktické jsou i docházkové systémy, díky kterým má nejen ostraha, ale také stavbyvedoucí přehled o tom, kdo se zrovna pohybuje po stavbě.

Docházkový systém může mít podobu mobilních turniketů, které umožní vstup do prostoru stavby vždy jen jedné osobě. Nemůže se tak stát, že se na jednu identifikační kartu nebo čip dostane na stavbu více lidí.

Použít se dají i RFID technologie fungující na bázi čipu nebo identifikační karty, se kterými lze sledovat i kde se zaměstnanci pohybují nebo zda nejsou delší dobu v nečinnosti. Těmito technologiemi lze sledovat i pohyb strojů a zařízení, vysledovat jejich vytíženost a lépe zorganizovat stavební práce.

Spojením docházkových systémů s kontrolou fyzické ostrahy pak neprojde na stavbu žádná nepovolaná osoba. Výhodné je například i možnost propojit docházkové systémy s mzdovými systémy.

 

Propojení fyzické ostrahy a bezpečnostních systémů je efektivní cestou, jak zajistit ostrahu stavby v celém jejím rozsahu. Naše zkušenosti vycházejí z více než 20 let praxe. Strážní jsou důkladně školeni a připraveni na plnění každodenních povinnosti i na zásah v mimořádných situacích. Využíváme jen prověřené technologie.

Galerie

Stavby


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice