Poznejte rizika požáru v průmyslových objektech a podle čeho se pro ně navrhuje EPS

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Hledáte pro svou firmu zabývající se průmyslovou nebo výrobní činností řešení požárního zabezpečení, ale nevíte, jak se k celé věci nejlépe postavit? Rádi vám podáme pomocnou ruku a vyřešíme za vás vše kolem zajištění elektrické požární signalizace, ať už jde o návrh EPS, její instalaci, servis nebo revize. I přes spolupráci s odborníky je dobré se v problematice zabezpečení průmyslových objektů proti požáru alespoň částečně orientovat.

Dokážete posoudit riziko požáru?

Vědět, jaká jsou rizika vzniku požáru ve vašem objektu, je prvním krokem ke správnému posouzení požárních rizik. Při identifikaci nebezpečí se zahrnuje vše, co by mohlo způsobit požár. Mezi 3 hlavní kategorie nebezpečí se řadí zdroje vznícení, zdroje paliva a zdroje kyslíku.

V praxi je nemožné odstranit z objektů všechna potenciální rizika, ale právě jejich znalost vám umožní rizikům předcházet a správně na ně reagovat.

Nebezpečí požáru se skrývá na mnoha místech

Na co se při posuzování rizik zaměřit konkrétně?

Riziko vznícení

Aby mohl oheň vzniknout, potřebuje zdroj vznícení. Patří sem především:

 • potřeby pro kuřáky, 
 • závady na elektroinstalaci,
 • přetížení el. obvodů,
 • stroje, u kterých dochází k přehřívání,
 • vyzařované nebo sálající teplo,
 • různé druhy ohřívačů,
 • kuchyňské zařízení,
 • jiskry nebo statická elektřina,
 • potrubí vedoucí páru,
 • veškeré horké povrchy nebo horké procesy,
 • svařovací zařízení,
 • otevřený oheň.

Pokud tato rizika nemůžete úplně odstranit, je dobré je alespoň co nejvíce dostat z dosahu hořlavých materiálů.

Riziko požáru paliva nebo jiných materiálů

Aby mohl oheň začít hořet a neuhasl, potřebuje zdroj paliva. Tím může být benzín, nafta, oleje, hořlavé kapaliny a plyny nebo hořlavé materiály. Tyto rizikové materiály by měly být skladovány v co nejmenším množství a nejlépe by měly být odděleny od zdrojů vznícení.

Mezi hořlavé materiály patří například i:

 • lepenka, papír, obalové materiály, textilie, odpad,
 • nábytek, svítidla,
 • kov, dřevo, plast,
 • elektrická izolace, tmely, těsnící pěny,
 • konstrukční materiály, obklady stěn a stropů, podlahy, opláštění budovy,
 • barvy, laky, lepidla, čisticí kapaliny, inkousty, rozpouštědla, chemikálie a jiné kapaliny.

Riziko požáru podpořené přítomností kyslíku

Oheň potřebuje pro hoření kyslík. Ve chvíli, kdy dojde k požáru, je proto v některých případech vhodné zavřít dveře a okna, zastavit klimatizaci a odstranit z dosahu plamenů kyslíkové lahve.

Naopak tam, kde se skladují hořlavé kapaliny, je co největší odvětrávání naopak dobré, protože snižuje riziko požáru.

Faktory hrající roli při výběru EPS pro průmyslové objekty

Protože každý objekt, výrobní hala nebo sklad mají různá specifika, nedá se vytvořit unifikované doporučení pro všechny objekty a nelze proto navrhovat ani požární systémy, které by byly použitelné pro všechny typy objektů. V TOP security proto vždy navrhujeme EPS na míru. Dokážeme zohlednit faktory, které ovlivňují podobu konečného návrhu elektrické požární signalizace.

Patří sem především:

1. Velikost a rozloha objektu - čím větší objekt, tím je potřeba více prvků požární ochrany (čidla, alarmy, hasící přístroje, požární klapky atd.).

2. Typ provozu - každý typ provozu vyžaduje jinak nastavenou EPS. Pro průmyslové objekty skladující nebo zpracovávající hořlavé materiály navrhneme použití jiných čidel a detektorů než u objektu, kde se provádí například výroba krmiva pro zvířata.

3. Požární rizika - podle analýzy požárních rizik se zohledňuje výběr konkrétních prvků požární signalizace. Například v provozech, kde panují vysoké teploty, lze instalovat speciální teplotní čidla.

4. Způsob využití objektu - výběr požární signalizace ovlivňuje i množství osob nacházejících se v objektu. Počet osob má vliv například na instalaci světelných a zvukových alarmů a na značení únikových cest.

Mezi hojně využívané požární systémy patří v dnešní době zejména adresovatelné požární poplachové systémy (dokáží detekovat, kde přesně k požáru došlo a účinně na jeho vznik reagovat) nebo bezdrátové požární poplachové systémy (velmi snadno se instalují a hodí se i pro rozsáhlé objekty).

Samozřejmě existuje celá řada požárních systémů. S jejich nabídkou vás rádi seznámíme a doporučíme nejvhodnější EPS s ohledem na potřeby vašeho objektu. Úzce spolupracujeme s českým výrobcem EPS, společností Lites, nabízející vysoce kvalitní a cenově dostupné komponenty. EPS Lites je vhodná jak pro nové instalace EPS, tak pro její rekonstrukce, což se u starších průmyslových objektů může hodit. Díky dostupnosti náhradních dílů EPS Lites jsme také schopni velmi rychle reagovat na jakoukoli vzniklou závadu na systému.

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice