5 největších krádeží umění

Krádeže cenných uměleckých děl - zejména obrazů - představují pro majitele velkou finanční ztrátu. Mnohdy jde ale spíše než o peněžitou újmu o nevratnou ztrátu děl s významnou historickou a kulturní hodnotou.

Více než 150 milionů dolarů

Z rotterdamské galerie Kunsthal bylo v roce 2012 odcizeno 7 mistrovských děl jejichž cena se odhaduje na 150 - 180 milionů dolarů. I přesto, že byli pachatelé krádeže dopadeni, obrazy nebyly již nikdy nalezeny.

163 milionů dolarů

Z galerie Bührleho nadace v Curychu zmizely v roce 2008 4 obrazy od různých světových umělců ceněné na 163 milionů. Dva obrazy od van Gogha se podařilo nalézt, zbývající dva bohužel ne.

300 - 500 milionů dolarů

Z bostonského Muzea Isabelly Gardnerové bylo odcizeno 11 pláten světových umělců a cenná bronzová váza. Vše v odhadované hodnotě 300 - 500 milionů dolarů. Obrazy od Rembranda, Vermeera, Degase, Flincka a Maneta ani vázu se zatím nepodařilo nalézt.

500 milionů dolarů

V roce 1991 bylo z Muzea Vincenta van Gogha v Amsterdamu ukradeno 5 obrazů van Gogha v celkové hodnotě asi 500 milionů dolarů. Je až s podivem, že obrazy byly nalezeny nedlouho po loupeži a to v opuštěném autě v blízkosti muzea.

618 milionů dolarů

Z Muzea moderního umění města Paříže bylo v roce 2010 odcizeno 5 významných děl moderního malířství. Jejich odhadovaná cena činí asi 618 milionů dolarů. O osudu obrazů se nic bližšího neví. Zatím nebyly nalezeny.

Jak zabránit krádeži umění

Služby TOP security zahrnují nejen ostrahu a zabezpečení galerií, výstavních síní nebo soukromých sbírek, ale také ostrahu kulturních akcí spojených s prezentací uměleckých děl. Pro ostrahu využíváme vlastní proškolené zaměstnance a instalujeme moderní zabezpečovací techniku. Vždy se klientům snažíme vycházet vstříc a vyslyšet jejich požadavky. Naše služby splňují vysoké standarty a své klienty reprezentujeme ne nejvyšší úrovni. Ochráníme váš majetek a zajistíme hladký průběh pořádaných akcí.

Zabezpečení galerií

 • Provedení bezpečnostní analýzy
 • Nastavení režimových opatření
 • Kombinování fyzické ostrahy a bezpečnostních systémů
 • Zajištění bezpečnosti vystavených exponátů před poškozením nebo krádeží
 • Ochrana návštěvníků i pracovníků galerií
 • Poskytnutí služeb bezpečnostního experta

Zabezpečení výstav

 • Fyzická ostraha u vstupu (door security)
 • Zabezpečení exponátů před odcizením
 • Monitoring prostoru a návštěvníků v průběhu výstavy
 • Ochrana vystavených exponátů před vandalismem
 • Řešení krizových situací
 • Instalace bezpečnostních rámů a skenerů

Při zabezpečování umělecky cenných předmětů využíváme pokročilé bezpečnostní systémy zahrnující zajištění předmětové ochrany, kamerových systémů, samohasících systémů, instalace bezpečnostních rámů, skenerů, trezorů a mechanických zábran, detektorů pohybu, tříštění skla, termovizi, detekci vzniku požáru, úniku vody nebo CO2.

Proškolení strážní jsou seznámeni s režimem ve střežených prostorách i se speciálními požadavky vztahujícími se na ostrahu uměleckých děl.

TOP security poskytuje také další služby ostrahy:

Pro případ mimořádné události je TOP security pojištěna s výší plnění dle požadavku klientů, standardně 200.000.000,00 Kč. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 (Management systému jakosti), ISO 27001 (Management systému ochrany informací), ISO 14001 (Management životního prostředí), BS OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). poskytujeme možnost využití náhradního plnění.