Návod: Jak vytvořit efektivní bezpečnostní plán pro firmy

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Ostraha objektů i v nich pracujících osob představuje téma, na které dříve nebo později narazí každá firma, ať už jde o malý rodinný obchůdek, anebo nadnárodní korporaci s tisíci zaměstnanci. Aby byla přijatá opatření efektivní, je potřeba k zabezpečení firmy přistoupit systematicky a nebát se využít pomoci profesionálů. V následujících řádcích bychom vám rádi osvětlili, jak na to.

Bezpečnostní plán aneb připravte se na „krizovku“

Uvědomte si, že být připraven neznamená přivolávat pohromy. Každá firma by měla mít vypracovaný tzv. Bezpečnostní plán, známý také jako Plán zachování činností. O co jde?

Bezpečnostní plán lze charakterizovat jako soubor zdokumentovaných postupů, které pověřeným osobám říkají, jak se v případě nenadálé situaci zachovat. Takovou situací se rozumí krizový stav (např. živelná katastrofa nebo útok z venku), který ohrožuje stávající chod i budoucí existenci společnosti. Úkolem pověřené osoby je zejména obnova „základních životních funkcí“ a udržení firmy v chodu – byť třeba zprvu v omezeném provozu – a následná prevence vůči obdobným událostem, aby k podobným excesům v budoucnu nedošlo opětovně.

Bezpečnostní plán by měl poskytovat univerzální manuál pro případ:

 • technologické havárie,
 • přírodní katastrofy,
 • hackerského útoku na informační systémy,
 • nedostatku personálu,
 • výpadku obsluhy,
 • pochybení na straně subdodavatele.

„Podnik by měl v bezpečnostním plánu v podstatě deklarovat, jak se v případě krizové situace zmátožit, co nejrychleji se vrátit do výchozího stavu a v neposlední řadě vypořádat závazky vůči svým klientům. Rozhodně tak nejde jenom o opatření z oblasti IT, jak se někteří domnívají. Bezpečnostní plán musí být komplexní a počítat prakticky s čímkoliv, a proto by se na něm měli podílet jak lidi zevnitř, tak externisté s příslušnou specializací,“ zdůrazňuje Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel TOP security s.r.o.

Spolupráce s bezpečnostní agenturou zvyšuje korporátní bezpečnost

Úniky citlivých informací, krádeže a vandalství na straně jedné, útoky na zaměstnance na straně druhé. Čelit těmto problémům nám v dnešní době pomáhají:

Ideální je ale kombinovat obojí. A pokud chcete být při zabezpečení komerčních objektů efektivní, vyplatí se navázat spolupráci se specializovanou bezpečnostní agenturou, která má s bedlivým střežením administrativních budov, průmyslových komplexů i logistických center bohaté zkušenosti.

„Nezkušení klienti někdy tlačí jen na co nejnižší cenu a nic jiného je nezajímá, ale doba se v tomto naštěstí mění. Zkušenější manažeři sice také uvažují finanční stránku, ale vždy v poměru prevence/efektivita/cena,“ popisuje Pavel Mikšátko aktuální trendy, se kterými se při obchodních jednáních se stávajícími i novými klienty dennodenně setkává. Ačkoliv částky investované do zabezpečení průmyslových objektů a jiných areálů nejsou úplně nejnižší, je potřeba si uvědomit, že hodnota střeženého majetku je mnohonásobně vyšší. Nemluvě o lidském zdraví, potažmo životu. A ze zkušenosti víme, že je to často právě vysoká úroveň zabezpečení komerčních objektů, díky kterému pojišťovna našemu klientovi v případě krizové situace skutečně poskytne plnění, aniž by se z něj právními kličkami vyvázala.

Jak vybrat bezpečnostní agenturu pro zabezpečení administrativních budov, průmyslových objektů a jiných firemních prostor?

Zabezpečení logistických center, administrativních budov a povšechně korporátní bezpečnost je vážná věc. Než se proto rozhodnete pro zabezpečení vašeho komplexu navázat spolupráci s konkrétní bezpečnostní agenturou, měli byste se pídit zejména po:

 • stáří a tradici brandu;
 • zkušenostech bezpečnostní agentury a její pověstí v oboru;
 • kapacitních možnostech;
 • zaměření (zda agentura poskytuje komplexní bezpečnostní služby včetně doplňků typu facility managementu, anebo se specializuje např. pouze na fyzickou ostrahu objektů);
 • působnost (zda agentura operuje na regionální, anebo celorepublikové úrovni);
 • ověření platné certifikace;
 • profesionalitě zaměstnanců a to, zda pravidelně procházejí školením;
 • možnosti náhradního plnění (resp. tomu, zda jej agentura vůbec poskytuje);
 • a samozřejmě ceně v poměru s nabízenými službami.

Co zákazníci od bezpečnostní agentury nejčastěji očekávají?

Za dobu naší existence od roku 1992 nám prošlo pod rukama tisíce klientů. A proto už víme, co si nejrůznější firmy od navázání kvalitní spolupráce s bezpečnostní agenturou nejčastěji slibují:

„Bezpečnostní manažeři nejrůznějších firem po nás často poptávají fyzickou ostrahu, a to pro kontrolu nakládky/vykládky, vstupní/výstupní kontroly, obsluhu bezpečnostních technologií EPS, EZS, CCTV, MAR, ve většině případů i kontrolu dodržování pravidel BOZP a PO. Postupujeme tak, že si nejprve s klientem projdeme daný areál, zhodnotíme stávající situaci zabezpečení a probereme možná rizika i požadavky zákazníka. Na základě toho připravíme návrh funkčního řešení. To je první fáze postupu, který se nám za téměř 30letou praxi osvědčil,“ vysvětluje Pavel Mikšátko a zdůrazňuje, že tím to nekončí.

„Následně managementu klienta pravidelně předkládáme reporty s doporučeními. Je pak na bezpečnostním manažerovi, aby si zprávu vyhodnotil a nastavil budoucí postupy pro řešení nežádoucích situací. Bez této druhé fáze nelze opakování problémových událostí a jevů do budoucna eliminovat,“ doplňuje náš obchodní a technický ředitel. Jedním dechem také potvrzuje, že komunikace mezi bezpečnostní agenturou a pověřenými pracovníky uvnitř firmy je stěžejní. A na tom naše know-how stojí.

Základem zabezpečení firem je fyzická ostraha

Není pochyb o tom, že fyzická ostraha je nejen nejstarší, ale zároveň také jednou z nejvyužívanějších služeb bezpečnostních agentur. V kompetenci proškolené security je toho totiž skutečně hodně. Hlavně:

 • prevence proti rizikům spojených s vniknutím nezvaných hostů do objektu;
 • evidence osob;
 • dohled nad nedovoleným vnášením/vynášením předmětů do/z objektu;
 • kybernetická bezpečnost;
 • ochrana proti zcizení know-how, citlivých informací a obchodních tajemství;
 • ostraha objektů a osob obecně.

Vedle preventivního dohledu a předcházení nežádoucím jevům klademe při školení našich pracovníků důraz na to, aby security byla schopná v mžiku situaci vyhodnotit a rychle, ale zároveň adekvátně a efektivně reagovat. Důvody jsou jednoduché: eliminovat nebo snížit možné škody na majetku či – v tom nehorším případě – na zdraví nebo lidských životech. Profesionální ochranka má navíc odstrašující efekt pro tzv. „zloděje-amatéry“, které odradí už jen vědomí toho, že daný prostor někdo aktivně sleduje.

Elektronické zabezpečovací systémy: Monitoring a zabezpečení dat v jednom

Aby byla fyzická ostraha (a celé zabezpečení firmy) efektivní, je potřeba, aby lidský faktor ochranky měl k dispozici moderní elektronické zabezpečovací systémy (EZS). Mezi ně řadíme zejména:

Denně se v tomto segmentu pohybujeme, sledujeme nejnovější trendy a víme, jak efektivně jednotlivé komponenty poskládat dohromady a v rámci stanoveného rozpočtu tak připravit zabezpečení firmy na míru „par excellence“: „Moderní elektronické zabezpečovací systémy nabízejí skutečně mnoho možností. Za jejich pomoci jsme například dnes již schopni detektovat přítomnost zakázaných elektronických přístrojů, které se do prostoru nesmí vnášet. Zdaleka neplatí, že vrcholem těchto technologií jsou přístupové systémy umožňující vstup na základě otisku prstu nebo skenu rohovky,“ podotýká Mikšátko.

„Neprůstřelné“ kombo fyzická ostraha + zabezpečovací systémy logicky zvyšuje počet bariér, které musí potenciální zloděj či jiný nezvaný host prolomit. A nutno říci, že při vhodném nastavení je prakticky nemožné, aby kdokoliv:

 • vnikl do hlídaného objektu;
 • vynesl z továrny erární nářadí nebo materiál;
 • vynesl z administrativní budovy chráněná data, informace nebo vybavení.

Korporátní bezpečnost dnes silně ohrožuje kybernetická kriminalita. Víte, jak jí předcházet?

Protože žijeme v 21. století a rychlost technologického pokroku je neúprosná, představuje pro korporátní bezpečnost čím dál tím vyšší ohrožení kyberprostor. Hackeři se vám sice fyzicky nevlámou do dílny či kanceláře a neodnesou si z něj drahé nářadí nebo novou tiskárnu, ale na dálku vám paradoxně mohou způsobit škodu ještě daleko vyšší. Řeč je přitom zejména o úniku citlivých dat, o nichž nás média často informují.

I v této souvislosti klademe našim klientům při denním kontaktu na srdce, že je to prevence, která hraje veledůležitou roli. Riziko možného hackerského útoku lze eliminovat nebo snížit na minimum už jen dodržováním několika nesložitých zásad:

 • používejte antivirové programy;
 • pravidelně aktualizujte software;
 • nepoužívejte defaultní hesla od dodavatele a ta svoje pravidelně měňte;
 • používejte nejnovější varianty zabezpečení aplikací a systémů;
 • každá osoba pracující s citlivými údaji musí mít jedinečné přístupové ID;
 • dohlížejte nad přístupy do sítě;
 • nechte si zpracovat bezpečnostní audit IT
 • testujte bezpečnostní procesy a postupy;
 • dbejte na pravidelné školení pracovníků v zásadách kybernetické bezpečnosti.

Spolupráce s bezpečnostní agenturou přináší výsledky

Pokud budete dodržovat výše uvedené zásady a zároveň s námi navážete spolupráci, budete moci klidně spát. V cestě za dokonalým zabezpečením všech firemních aktiv i zaměstnaných pracovníků jste udělali maximum. Jinak řečeno:

 • pověřené osoby vědí, jak se chovat v případě krizové situace,
 • na střežený objekt dohlížejí proškolení zaměstnanci bezpečnostní agentury,
 • efektivně předcházíte možným ztrátám a škodám, které by mohly být vaší firmě v jakékoliv rovině způsobeny.

Galerie

Dalsi - sluzby


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice