Vše, co jste chtěli vědět o převozu cenin s asistencí bezpečnostní agentury

Přeprava cenin je činnost, kdy bezpečnostní agentura přebírá zodpovědnost za převoz peněz nebo cenného majetku z místa A do místa B. Jsou stanoveny bezpečnostní postupy a fyzická ostraha je nejen speciálně vyškolena, ale i vybavena technickými prostředky, díky kterým je zajištěna bezpečnost převozu.

Přepravu cenin mohou využít nejen firmy v oblasti retailu pro převoz hotovosti, ale i firmy, které chtějí bezpečný transport cenností nebo soukromé osoby hledající způsob zajištění bezpečnosti při převozu svého majetku.

Co vše spadá do převozu cenin

V TOP security dokážeme bezpečně převést cokoli. Využít můžete:

1. Převoz hotovosti - převoz bankovek nebo mincí tuzemské nebo zahraniční měny.

2. Převoz cenin - stravenek, kolků, známek, cenných papírů, akcií apod.

3. Převoz cenností - šperků, obrazů, historických děl, drahých kamenů atd.

Během převozu peněz i cenin se dodržují bezpečnostní zásady

Vzhledem k tomu, že během bezpečnostních převozů přebíráme zodpovědnost za komodity s vysokou hodnotou, striktně dodržujeme předem nastavená pravidla a zásady, a to nejen během transportu v rámci ČR, ale i v případě, že zajišťujeme převoz hotovosti v rámci EU.

 • Každá naše činnost je pokryta pojištěním odpovědnosti, standardně ve výši 200.000.000,00 Kč.
 • Dbáme na to, aby každý pracovník speciální skupiny ostrahy provádějící převoz byl perfektně vyškolen, aby byl nejen zdravotně, ale i psychicky způsobilý a aby splňoval požadovaný stupeň prověření.
 • Vždy provádíme analýzu rizik a připravujeme se tak, abychom byli schopni reagovat na jakoukoli situaci, která může během transportu nastat.
 • Využíváme moderní postupy a technologie, které zajistí maximální zabezpečení během celého procesu přepravy, od přebírání hotovosti, cenností nebo cenin, přes jejich transport, až po předání na cílovém místě.

Analýza rizik, příprava plánu přepravy a výběr ostrahy

Plánování převozu hotovosti a cenin a vyhodnocení rizik je tím nejdůležitějším v celém procesu a může výrazně eliminovat možné nebezpečí. Plánování bezpečnostních převozů zahrnuje několik činností:

 • příprava dokumentů pro přepravu
 • výběr typu ochranné schránky (bezpečnostní kontejnery, boxy, bezpečnostní příruční zavazadla, trezory, ochranné sáčky a pytle atd.)
 • výběr vozidla pro přepravu
 • výběr trasy (hlavní i náhradní varianty)
 • sestavení časového harmonogramu
 • příprava kontrolních procesů před samotnou přepravou
 • výběr bezpečnostní výbavy pro ostrahu (obušek, tonfa, pouta, chemické obranné prostředky, tasery, ochranné prostředky, střelné zbraně)
 • volba členů fyzické ostrahy a jejich instruktáž ohledně přepravované hotovosti nebo cennosti, plánu trasy, harmonogramu, způsobu předání atd.
 • specifikace krizových situací a jejich řešení, zajištění komunikace s bezpečnostními složkami

Možnosti transportu - kurýr nebo vozidlo

Samotná přeprava peněz nebo cenin pak může probíhat mnoha způsoby. Pro transport lze využít:

 • jedno vozidlo
 • kolonu více vozidel (jedno nebo více vozidel je určeno jako přepravní, ostatní tvoří doprovod, polohu vozidel lze monitorovat pomocí GPS)
 • přenos jednou osobou (buď při přenosu cenin z obchodu do banky nebo při přenášení cenin z přepravního vozu)
 • přenos dvěma osobami (kurýr a ochránce)
 • přenos více osobami (kurýr a více ochránců)

Příprava ostrahy je pro bezpečnostní transporty alfou a omegou

Převoz peněz nebo transport cenin představuje mimořádnou událost, která klade na pracovníky ostrahy vysoké nároky. Důkladný výběr a výcvik strážných je proto alfou a omegou pro zajištění maximální kvality a bezpečnosti převozu. Pracovníci vybíraní pro přepravu cenin musí být fyzicky zdatní, psychicky odolní, musí se umět ovládat, dobře vystupovat, rychle reagovat a hlavně být trestně bezúhonní.

Základem připravenosti je důkladný výcvik, během kterého strážní získají znalosti hned v několika oblastech.

Ostraha musí:

 • znát práva i povinnosti, která při přepravě vznikají
 • vědět kdy a jak mohou využít obranné prostředky
 • umět ovládat střelné zbraně a obranné prostředky
 • vědět, jak se pohybovat v silničním provozu
 • znát přepravní rizika
 • umět aplikovat ochranné formace
 • zvládnout odhalit potenciálně nebezpečné situace nebo podezřelé chování osob
 • používat technické prostředky a systémy
 • orientovat se v kriminologii a kriminalistice
 • ovládat psychologii (při komunikaci, řešení krizových situací, reagovat při přepadení)

Komplexní připravenost strážných je při přepravě mnohem širší a jistě by se dala rozebrat z mnoha stran a úhlů. Na všechny aspekty přepravy cenin připravujeme pracovníky ostrahy ve vlastním výcvikovém středisku bezpečnostní agentury a vycházíme z reálných zkušeností i potenciálních modelových situací.

Mimořádné situace - když jde o riziko, je potřeba okamžitě jednat

Během analýzy rizik je vždy vyhodnoceno, jaká je pravděpodobnost, že k danému typu rizikové situace dojde. Vždy je riziko, že nastane selhání lidského faktoru, že nastanou problémy technického rázu nebo v krajní situaci dojde k přepadení.

Na všechny možné situace se odborně školíme, vzděláváme se a připravujeme se tak, abychom byli schopni okamžitě jednat. Strážní ovládají základy první pomoci a mohou spolupracovat se složkami IZS. Jednáme vždy tak, aby klientův majetek byl v bezpečí a aby během přepravy nebylo ohroženo zdraví zúčastněných.

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice