Jak vás ochrání osobní bezpečnostní doprovod/bodyguard

Článek pro vás připravil:

Václav Pasák

Regionální ředitel

pasak@topsecurity.cz | +420 724 895 855

Pan Pasák působí ve společnosti TOP security od 1. 12. 2013 v oblasti vyššího managementu, nyní ve funkci regionálního ředitele.
Více informací >

Kromě osobní ochrany prováděné ve státním sektoru existuje také soukromá osobní ochrana, kterou poskytuje bezpečnostní agentura. Funkce bodyguarda je součástí poskytovaných služeb i v TOP security.

Pro koho je osobní doprovod určen

V současné době službu osobní ochrany nejvíce využívají osoby pohybující se v showbusinessu, osoby VIP nebo osoby, které se cítí nějakým způsobem ohroženy. Zastoupeni jsou jak herci, sportovci nebo politici, tak i podnikatelé.

Vzhledem k tomu, že funkce bodyguarda je náročná jak psychicky a fyzicky, tak svými nároky na trénink a přípravu, je nutné počítat s tím, že osobní ochrana je cenově náročnější. Služba je vždy specifikována přesně na klientovy potřeby a řídí se interními předpisy, postupy a nařízeními, které jsou v souladu s platnými zákony.

Kdy a jak lze využít osobní doprovod

Rozhodnutí pro využití osobního bezpečnostního doprovodu jsou různá. Nejčastěji se jedná o stav, kdy se osoba cítí ohrožena, a to ve chvíli, kdy nějaká hrozba už nastala nebo jsou teprve zaznamenány signály, že by mohlo k ohrožení dojít.

V jakých případech se využívají osobní doprovody

 • schůzky s obchodními partnery
 • zahraniční služební cesty
 • ochrana zahraničních klientů a partnerů na území ČR
 • ochrana rodinných příslušníků (převozy a doprovody do škol, do zaměstnání, ochrana na sportovních a společenských akcích atd.)
 • aktivity související s volným časem
 • bezpečnostní doprovody na akce
 • setkání s fanoušky
 • zajištění doprovodu vozidel
 • transporty cenin atd.

Jak postupovat, pokud chcete využít osobní ochranu

 • Předejte všechny informace o tom, jaké riziko vám hrozí, od koho a na základě čeho.
 • Vyslechněte si pohled bezpečnostní agentury.
 • Sdělte osobní ochrance svůj základní denní režim i zdravotní stav.
 • Informujte o svém zaměstnání, postavení ve firmě a o vztazích s kolegy.
 • V případě potřeby sdělte nutné informace o svých blízkých.

Na základě poskytnutých informací i informací, které si vyhledáme v rámci tvorby profilu, je vypracována analýza rizik, ze které vychází nastavení konceptu ochrany, která bude mít za úkol minimalizovat a eliminovat rizika.

Typy ochrany osob

Samotná realizace osobní ochrany může mít několik podob. Osobní strážní bývají ozbrojeni, ale mohou pracovat i beze zbraně. V některých případech lze využít i ostrahy se psem. Ochranka bývá oděna podle přání klienta i podle stupně utajení do společenského oděvu, do pracovní uniformy nebo pracuje v civilu.

Běžná ochrana

Bodyguard zajišťující tzv. viditelnou osobní ochranu může pracovat samostatně nebo v součinnosti s fyzickou ochranou objektu apod. Ochranka může v tomto případě plnit i roli osobního řidiče.

Skrytá ochrana

V tomto případě je ochranka utajena a bodyguardi se pohybují skrytě, ale zároveň tak, aby měli klienta stále pod dozorem. Službu provádí zpravidla více strážných.

Demonstrativní ochrana

Ochranu, která dává jasně najevo svou přítomnost realizuje tým bodyguardů, kteří chrání nejen osobní prostor klienta, ale také kontrolují okolí, osoby, se kterým může přijít klient do kontaktu nebo prověřují potencionálně nebezpečné prostory a předměty.

Přeprava cenností

Základem ochrany je v tomto případě dohled nad převáženými cennostmi. Fyzická ostraha může provádět jak samotný transport, tak může zajišťovat doprovodná vozidla. Ochrana je zajišťována také při přemisťování cenností.

Jak vás konkrétně bodyguard chrání

Předpokladem pro funkci bodyguarda je především psychická odolnost. V Top security dbáme na pečlivý výběr osob, které provádí osobní doprovody a realizujeme jejich důkladný výcvik a přípravu pro každou konkrétní zakázku.

Charakteristika pracovníků osobní ochrany TOP security:

 • psychická odolnost
 • schopnost taktického a strategického uvažování
 • zachování klidu i ve vypjatých situacích (nezmatkování)
 • schopnost rychlého rozhodování
 • fyzická výdrž a odolnost
 • zvládání sebeobrany
 • práce se zbraní
 • velmi dobré řidičské schopnosti

Osobní ochrana vám poskytuje bezpečnostní doprovod doslova na každém kroku (vyjma situací, které jsou předem domluveny). Bodyguard zajišťuje bezpečné přesuny, stará se o zachování a korigování bezpečného prostoru, provádí kontrolu osob, se kterými přicházíte do styku, provádí preventivní opatření eliminující riziko, monitoruje okolí a soustavně pracuje na vyhodnocování situace. Osobní doprovod může být v kontaktu se zásahovou jednotkou, která je připravena k výjezdu ke krizovým situacím.

V případě, že se cítíte v ohrožení nebo existuje potencionální domněnka, že byste se vy, vaše rodina, kolegové nebo klienti mohli dostat do nebezpečí, je využití bezpečnostního doprovodu možností, jak zajistit vaši bezpečnost.

V součinnosti lze také instalovat elektronické zabezpečovací systémy, zajistit fyzickou ochranu ve firmě nebo provést informační a vyšetřovací služby. Všechny tyto kroky zvyšují bezpečnost a urychlují aktivní možnost zásahu ve chvíli, kdy skutečně dojde k nebezpečné situaci a vašemu ohrožení.

Galerie

Topsecurity Topsecurity Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice