Investice do zabezpečení škol je stále nízká

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Ochrana školských zařízení je v posledních letech na stále vyšší úrovni. Přesto se najdou školy, ve kterých se stále střetáváme s nedostatečným zabezpečením. Bezpečnost dětí by přitom měla být prioritní.

Po nešťastném útoku ve Žďáru nad Sázavou, kdy se do školy dostala útočnice s nožem, jednoho chlapce usmrtila a další děti zranila, se k otázce bezpečnosti staví čelem stále více provozovatelů. Někteří ale stále mohou tápat v tom, jak komplexně vyřešit tento problém. V TOP security máme zkušenosti se zabezpečováním různých typů objektů, a proto doporučujeme nejprve zjistit, jak na tom škola s bezpečností vlastně je.

Určete výši rizika

Míra, do jaké je škola ohrožena kriminálními jevy se různí. V jedné části města nebo obce může být stupeň rizika vysoký a na druhém konci města nebo ve vedlejší vesnici naopak minimální. Proto volíme vždy cestu prvotního zjištění situace.

Při posuzování výše rizik se zajímáme o následující:

 • Umístění školy – jaká kriminalita je v této lokalitě?
 • Funkční provedení školy – kde se nacházejí vstupy? K čemu a jak se využívají? Jaký je počet oken a dalších možných míst pro vniknutí do budov?
 • Další podnikatelské zaměření školy – funguje zde veřejná jídelna? Je ve škole ordinace lékaře? Může se například tělocvična využívat veřejně?
 • Skladba studentů a zaměstnanců – došlo někdy k vnitřním bezpečnostním konfliktům?
 • Funkčnost a dodržování současných bezpečnostních pravidel – jaká pravidla jsou nastavena? Jsou pravidla dodržována? Jak? Pokud ne, jaké postihy hrozí? Kdo je zodpovědný za bezpečnostní opatření?

Teprve po zodpovězení těchto otázek jsme schopni zhodnotit, jaká potencionální rizika na škole hrozí a jak se jim vyvarovat.

Přizvěte bezpečnostního experta

Mnoho školských zařízení se v rámci úspor snaží snížit náklady na minimum, a proto mnohdy volí aplikaci bezpečnostních opatření bez konzultace s expertem na bezpečnost, což bývá chyba. Zkušená bezpečnostní agentura může dodat potřebné znalosti a ukáže způsob, jak postupovat při zavádění jednotlivých ochranných kroků. Naše bezpečnostní agentura vychází z více než 25 let zkušeností a jsme schopni provést školu od prvotních plánů až po uvedení funkčních bezpečnostních prvků do provozu

Proč využít experta na bezpečnost?

 • Vyhnete se řešení podle šablony. Vždy se snažíme hledat individuální způsob zabezpečení školy šitý přímo na míru konkrétním potřebám.
 • O problematice je třeba komunikovat jak napříč vedením školy, tak s rodiči a partnery školy. Komunikace je velmi důležitá k nalezení efektivního řešení. Ptáme se na vaše požadavky, zkušenosti i očekávání, ze kterých čerpáme podstatné informace.
 • Aplikované systémy musí fungovat jako celek, čímž se v budoucnu sníží náklady. Vsázet na to, že vyberete zvlášť kamerový systém, zvlášť přístupový nebo elektronický systém je špatný. Odborník zpravidla ví, jak všechny systémy efektivně propojit. Proto přicházíme s komplexním pohledem na výsledek.
 • Z praxe vychází, že školy často jednorázově zainvestují do bezpečnostního řešení, které potom ale nerozvíjejí a nejdou s dobou. Bezpečnostní agentura opět může poskytnout dlouhodobý plán, ve kterém zohlední budoucí změny ve škole (plánované stavební úpravy, změnu učebních plánů, pronájem některých prostor soukromým subjektům atd.)
 • Posledním bodem, se kterým může agentura pomoci je nalezení zodpovědné osoby, která bude mít na starost veškerou bezpečnostní problematiku, postará se o funkčnost systémů a dohlédne na dodržování všech přijatých opatření. Pokud se například instalují kamery, které nikdo nekontroluje, nebo přístupový systém (čipy, karty), který je nefunkční a žáci nebo zaměstnanci do budovy sami vpouštějí cizí osoby, škola vyhodila peníze z okna. Tomuto se snažíme vyhnout právě doporučením zodpovědné osoby.

Investujte do správné techniky

Abyste skutečně získali funkční bezpečnostní systém, musíte mít nejprve propracovanou dokumentaci a vytvořená režimová opatření, která se budou dodržovat. Pokud škola nemá dostatek investic na instalování všech zvolených zabezpečovacích systémů, je vhodné v projektové dokumentaci počítat s tím, že ta část systémů, která se instaluje nejdříve by měla být schopna budoucího propojení se systémy instalovanými později. Vytvoří se tak efektivní a komplexní celek.

V současné době se v českých školách setkáváme nejčastěji s:

 • systémem ACS neboli systémem pro kontrolu vstupu. Systém je založen na vstupních kartách a instalován je přibližně v 10 % základních škol, 50 % středních škol a 20 % odborných, hudebních a zájmových škol.
 • vstupem po zadání kódu, který využívá jen přibližně 6 % základních škol a 12 % středních škol. Tento systém není nejvhodnější, protože zadání kódu je zdlouhavé a při ranním nebo odpoledním zvýšeném provozu neefektivní.
 • CCTV neboli kamerovými systémy, které najdeme na přibližně 35 % základních škol a 50 % středních škol.
 • zamčenými dveřmi. Poněkud zastaralý model zamykání dveří je v dnešních školách stále oblíbeným řešením. Využívá ho přibližně 96 % základních škol a 80 % středních škol.

Ve výsledku se v českých školách objevují nejčastěji zamčené dveře, teprve po nich se vyskytují vstupní systémy ACS následované kamerovými systémy CCTV. Praha a Střední Čechy jsou na tom se zabezpečováním škol výrazně lépe než jiné kraje.

Pomoc pro školy – dotace, konference

Po zmiňovaných zkušenostech s útokem ve Žďáru v roce 2014 se jako reakce na incident rozběhl v České republice okamžitý program dotací na budování bezpečnostních opatření a byla vytvořena norma pro bezpečnost ve školách – ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Ministerstvo vnitra ČR také vypracovalo Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020, ve které počítá s pomocí směřovanou i ke školským zařízením. Zatím poslední dotaci mohly školy využít v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019. O tuto dotaci požádalo 12 subjektů v rámci zvýšení ochrany škol a školských zařízení a celkem získali částku ve výši 19 549 000 Kč.

Školy mohou inspiraci a praktické rady čerpat i prostřednictvím Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA, během níž vystupuje řada bezpečnostních expertů a poradců.

Dostupných informací a možností, jak zareagovat na stále vyšší požadavky bezpečnosti je celá řada. I my rádi přispějeme k ochraně dětí a pomůžeme školám s plánováním i realizací bezpečnostních opatření. Díky rozsáhlým zkušenostem a aktivnímu přístupu dokážeme zareagovat na veškeré požadavky, sami navrhneme účinné postupy a uvedeme v život naplánované kroky.

Galerie

AdobeStock - 169533003


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice