Trendy v bezpečnosti pro rok 2020 - od ochrany celků až po jednotlivce

Článek pro vás připravil:

Pavel Mikšátko

CEO

miksatko@topsecurity.cz

Pan Mikšátko působí ve společnosti TOP security od jejího vzniku v roce 2002. Do jeho kompetence spadá výkonné řízení společnosti.
Více informací >

Kybernetické útoky hackerů, zasažení měkkých cílů i krádeže majetku jsou realitou dnešních dnů. Bezpečnost představuje velmi rozsáhlou oblast, kterou není snadné popsat v několika větách, přesto se lze zaměřit na některá hlavní témata.

Moderní technologie a jejich vývoj

„Co se týká bezpečnostních systémů, kamerových systémů, vstupních systémů atd. je nutné si uvědomit, že jejich úloha je pouze jako jedna z části činností či zařízení v celkovém procesu bezpečnostního opatření“ uvádí Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel TOP security. „Hlavní proměnnou v těchto bezpečnostních procesech a opatřeních je faktor času ,,T,,. Ten určuje v celém procesu mnoho specifik.“  Čekat se dá i nejednotná rychlost vývoje.

„V souhrnu se budou kamerové systémy, přístupové systémy, bezpečnostní systémy a další podobné dále technologicky rozvíjet, nicméně rychlost technologického rozvoje ani v nejmenším nebude kopírovat míru zvyšující se efektivity daných systémů samých o sobě. Jejich efektivitu bude moci vyzdvihnout a využít až teprve celý výše zmíněný proces.“

Právo na soukromí versus bezpečnost

Souběžně s rozvojem technologií přichází na řadu také rozvoj ochrany soukromí. Velkým neznámým je například technologie rozpoznávání obličeje. Každá mince má dvě strany a stejně jako se může identifikace jednotlivce jevit jako dobrý způsob zvyšování bezpečnosti a odhalování zločinců, může být považována za průnik do soukromí osob. Omezení nakládání s citlivými údaji formou GDPR bude nutné i nadále rozvíjet a nastavovat tak, aby došlo k vyvážení mezi zachováním bezpečnosti a ochranou soukromí.

Systémy pro včasné varování – nezapomínejme na ně

Je nutné zmínit také bezpečnostní systémy typů EPSelektronická požární signalizace – které jsou tady za jiným účelem a fungují na jiných principech. Tyto systémy fungují jako včasné varování pro evakuaci prostorů a zachraňují životy. K těmto systémům legislativa určuje přesné postupy, obsluhu, reagují na ně profesionálové od příjmu hlášky až po zásah např. hasičů či požárních preventistů.

Zde se systémy rozvíjejí kupříkladu tím směrem, kdy dokážou dopředu modelovat postup a pohyb požáru, tudíž chrání i hasiče či osoby, které v prostorách uvízli.

Umělá inteligence a zpracování dat – prostor pro manipulaci

Moderní systémy zasahují čím dál více do našich životů. Stroje ale nejsou schopny jednat a myslet jako lidé. Oproti nám umějí pročesat obrovské množství dat. Lidé pak mohou tato data vyhodnotit a na základě výsledků vytvořit určitý postup nebo řešení.

Jako příklad lze uvést rozpoznávání SPZ, kdy umělá inteligence shromažďuje data z projíždějících automobilů, může určit rychlost jízdy, zemi původu i majitele a tyto informace předat pracovníkovi, který je vyhodnotí. S rychlejším vývojem a okamžitou dostupností dat budeme moci už dopředu předvídat, a nejen reagovat na vzniklé události.

Větší i menší korporace se budou i nadále potýkat s nutností sledování přístupů k citlivým datům společnosti. Trendem, který se bude v roce 2020 rozvíjet, je přechod na cloudové systémy, umožňující snadnější implementaci systémů pro správu dat s možností fyzické identifikace i správy řízení přístupů.

Rozvíjet se budou i možnosti blockchainu spojované spíše s ochranou kryptoměn. Technologie blockchainu budou postupně moci kontrolovat změny dat v bezpečnostních technologiích jako jsou nahrávky z bezpečnostních kamer nebo přístupy do systémů a následně pomohou odhalit manipulaci s těmito daty.

Samotní koncoví uživatelé budou čím dál více požadovat taková řešení, která už od počátku počítají s vysokým stupněm zabezpečení dat. Kamerové, přístupové, docházkové a další síťově připojené systémy bude nutné už při vývoji navrhovat tak, aby byla vybavena vysokým stupněm ochrany dat.

Kyberbezpečnost – i jednotlivci jsou v ohrožení

S rozvojem technologií jde ruku v ruce kybernetická bezpečnost, která se stává nedílnou součástí bezpečnostních služeb. Pavel Mikšátko předpokládá ohrožení v kyberprostoru nejen u velkých podniků, ale i jednotlivců.

„Co se týká vývoje bezpečnostních služeb v roce 2020 je potřeba se podívat na cíle a zaměření těchto služeb. Kyber prostor je samozřejmě vděčným tématem a ochrana v něm bude velmi důležitá. Za mě je to tak, že kyber prostor bude další realitou, do které budeme vstupovat, abychom v ní mohli svého klienta nebo skupinu klientů ochránit. Zní to trochu jako sci-fi, ale přijde to. Lidé v kyber prostoru budou stejně ohroženi a napadáni jako v našem reálném prostoru na který jsme zvyklí. Bude to o to složitější, že tyto dva prostory i akce se budou prolínat.“

Podle Pavla Mikšátka přichází doba, kdy i jednotlivci budou hledat cestu, jak zabezpečit své soukromí v kyberprostoru a bezpečnostní agentury budou muset na tyto požadavky reagovat.

„Současné pojetí kyber bezpečnosti se nějakou dobu bude ještě zabývat bezpečností dat, informací atd. Finanční náročnost takovýchto kroků je opravdu veliká, pokud to má být v globálním měřítku a pro mnoho uživatelů, je to práce pro pár velkých hráčů. Pro specifické jednotlivce pak budou působit menší specializované skupiny. To vše si ale zformuje trh sám. Ze současného pohledu se začínají rozvíjet např. činnosti tzv. kyber detektivů, malá předzvěst rozsáhlejších činností zmíněných v úvodu.“

Bezpečnost osob – co můžeme udělat my sami

Trend bezpečnosti pro příští období bude tedy následující. Sdružování jednotlivých částí bezpečnosti od kyber prostoru, bezpečnostních systémů, fyzické ostrahy a dalších do smysluplných celků, které na tomto základě budou tvořit efektivní prevenci a ochranný štít.

V bezpečnosti také budou pracovat větší profesionálové a celkově vzdělanější a aktivnější lidé. Tyto principy reagují na současný světový geopolitický vývoj, měnící se kulturu a návyky lidí. Je nutné zmínit i zvýšené procento psychicky nevyrovnaných a nemocných lidí.

Pavel Mikšátko má v tomto zcela jasno: „Začít dělat svět bezpečnější a lepší může úplně každý z nás. Je stále nutné přispění každého z nás k vytváření celé společnosti. Když někomu pomůžu nebo udělám něco pěkného, pošlu dál dobrou energii, která se bude šířit a ona se v podobě dobré energie zase vrátí i když ne třeba hned. Pokud se budu snažit pochopit ostatní a budu tolerantní, rozhodně přispěji ke snižování třecích ploch či konfliktů. A mohl bych takto jmenovat dále. Všichni dobře víme, že zlo oplácet zlem plodí vždy zase jen zlo, zde narážím na slova o pochopení a toleranci. Je dobře na to vždy pomatovat. Komerční bezpečnost jako takovou je potřeba brát jako prevenci a ochranu proti těm, kteří zrovna o dobru moc nepřemýšlí a třeba k tomu ani nedostali moc šanci nebo jsou ve stádiu, že neumí a nechtějí. Může to být i tak, že o dobru přemýšlí a vše si uvědomují, pouze je to pro ně jen určitý druh adrenalinu. Motivů může být opět mnoho a mnoho.“

Galerie

Topsecurity


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice