Bezpečnost po koronaviru

Článek pro vás připravil:

Ondřej Šlechta

Manažer služeb korporátní bezpečnosti

slechta@topsecurity.cz | +420 704 870 910

Pan Šlechta ve společnosti TOP security působí od roku 2019.
Více informací >

Ukazuje se, že současná pandemická situace bude znamenat zásadní předěl ve fungování světa. Krize již dnes v řadě aspektů ovlivňuje bezpečnost států, firem i jednotlivců. A jakkoli se přijatá opatření a omezení volného pohybu obyvatel projevily citelným poklesem u některých typů trestné činnosti, jako jsou násilné trestné činy a obchod s drogami, tak není pochyb, že současná situace a její následky nabídnou sérii příležitostí, kterou různé kriminální skupiny zcela jistě prozkoumají a využijí.

Přinášíme náš pohled na šest nejzávažnějších trendů v oblasti bezpečnosti, kterým může svět čelit po pandemii.

Trend 1: Nestabilita jako multiplikátor hrozeb

Pandemie choroby Covid 19 svými dopady odvrací pozornost veřejnosti od aktuálních globálních problémů a konfliktních oblastí, kde krizový vývoj nadále probíhá. Na druhou stranu vidíme v těch zemích, které dlouhodobě zažívaly politické otřesy, určitou stabilizaci situace ve chvíli, kdy musí čelit dopadům nákazy. Je pravděpodobné, že konfliktní linie se opět zvýrazní, jakmile nejhorší fáze nákazy opadne.

Aktuálního krizového stavu v řadě zemí mohou zneužit různí státní i nestátní aktéři. Omezení některých služeb a přetížení bezpečnostního aparátu může tyto aktéry vést ke snaze rozdmýchat další krize, minimálně však k analýze a testování postupů protivníka, které mohou být následně využity při plánování při rozpoutání krizí nebo provedení útoků v budoucnosti.

Trend 2: Kybernetická kriminalita

Pro jeho překotný vývojový a disruptivní charakter dojde k nejvíce trestným činům spojeným s dopady Covid-19 právě v digitálním prostředí. Platí, že nejohroženější skupinou zůstanou zdravotní zařízení, která již před vypuknutím pandemie vykazovala významné nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kybernetická rizika spojená s Covid 19 se týkají firem i jednotlivců a shodně státních i nestátních aktérů. Jedná se o široké spektrum rizik zahrnující kyberútoky proti kritické infrastruktuře, různá podvodná schémata nebo rizika spojená s přesunem aktivit do online prostředí (psali jsme zde). V případě digitálního prostředí platí, že prakticky každá inovace bude dříve či později zneužita hackery nebo jinými podvodníky. Z hlediska bezpečnosti technologií zůstanou v souvislosti s Covid 19 mimořádně ohrožená především různá chytrá zařízení, ulehčující práci zdravotníkům a zdravotní pomůcky obecně.

Trend 3: Rizika v oblasti Compliance

Opatření proti šíření nákazy v řadě podniků vedou k situaci, kdy se vrcholový management jednostranně zaměří na zvládání dopadů krize. V této situaci nicméně nesmí zapomínat na řadu povinností, vyplývající z korporátní governance, jako je například princip péče řádného hospodáře. Toto riziko se může týkat zejména korporací s rozsáhlou vlastnickou strukturou a dále akciových společností. Lze předpokládat, že podezření ze zmíněných manažerských pochybení by mohla za určitých okolností vést k hromadnému podávání žalob, trestních oznámení a dalších forem vedení obchodně právních sporů.

Trend 4: Korupce a finanční kriminalita

Stejně jako v případě kyberprostoru, podvodníci velmi rychle využili šíření pandemie k proliferaci různých typů podvodných schémat. K tomu nahrává jak přetížení kapacit bezpečnostních a regulatorních orgánů, tak jisté opadnutí ostražitosti části společnosti, tak tendence podléhat vlivu charizmatických jedinců. Druhé jmenované má pak za následek boom různých online podvodných schémat a businessu rozličných hlasatelů apokalypsy.

Důsledky a dopady pandemie na oblast financí a ekonomiky budou zřejmě ještě závažnější. Lze předpokládat, že řada podniků se dostane do významných finančních problémů a poroste trend lichvářských půjček, vstupu neseriózních investorů a pokusů o nepřátelská převzetí firem. Tento trend ovšem nezůstane bez náležité pozornosti, může ale potom dojít k jevu, kdy budou kontrolní orgány například zahlceny hlášeními o podezřelých transakcích a efektivita kontrolních mechanismů v oblasti například boje proti praní špinavých peněz zeslábne.

Trend 5: Padělání zboží

Vzhledem k extrémně zvýšené poptávce po ochranných pomůckách, dezinfekčních prostředcích a dalším zdravotním vybavení bude dočasný nedostatek těchto produktů vytvářet prostor pro nelegální aktéry. Ti využijí příležitosti, aby zaplavili trh buď předraženým zbožím z nelegálně nabytých zásob, častěji ale nekvalitními kopiemi zavedených značek. Tento trend bude pokračovat zejména v digitálním prostředí a k jeho dalšímu zintenzivnění by mohlo dojít s nástupem sezónních viróz na podzim letošního roku, kdy budou kulminovat obavy z možného návratu nebo mutace nového koronaviru.

Dále chaos v zásobovacích řetězcích a obavy z šíření nákazy pravděpodobně přispějí ke zvýšení aktivity pašeráků obecně, stejně jako vytvoření nových distribučních kanálů pro nelegální a pašované zboží všeho druhu.

Trend 6: Trestné činy proti majetku a osobám

Po světě již bylo zaznamenáno velké množství pokusů (včetně úspěšných) vykrást obytné domy a další prostory pod záminkou vynuceného přístupu pro sociální služby, lékaře nebo hygieniky. Trend se s velkou pravděpodobností nezmění ani po odeznění pandemie s ohledem na to, jak budou aplikována nová společenská opatření či případná omezení a pachatelé trestných činů se budou snažit využít jejich slabin ve vlastní prospěch.

Uvažované propuštění v důsledku ekonomických dopadů nákazy může vést k vysokému riziku sabotáží zařízení firem převážně dodavatelských řetězců, růstu agresivity zaměstnanců a násilí na pracovišti.

Galerie

AdobeStock - 51979498


Další články:

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit v oblasti bezpečnosti? Zeptejte se nás. Navrhneme Vám vhodné řešení.
Odpovíme do 24 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

stáhnout PDF

Stáhněte si naši firemní prezentaci a nabídku služeb ve formátu PDF.

S námi pomáháte

Je pro nás důležité, aby z našeho úspěchu měli radost a užitek i ti, kteří to
v životě nemají snadné. Proto naše bezpečnostní agentura pomáhá
a podporuje například pediatrické oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Více informací

Kariéra v bezpečnostní agentuře

Naši zaměstnanci patří k nejlépe vyškoleným v ČR. Nabízíme řadu firemních benefitů.
Zajímavé firemní akce, zázemí stabilní bezpečnostní agentury, která funguje již více než 20 let.
Našich zaměstnanců si vážíme.

Zobrazit volné pozice