Takhle trénujeme naše zaměstnance

Víme, jak důležitou roli hraje jistota a kompetence pracovníků ostrahy pro kvalitně odvedenou službu. Proto školení, trénování, zácviku a opětovným prověrkám věnujeme maximální pozornost. Naší snahou je zvýšení kompetence pracovníků a jejich celkové jistoty na úroveň profesionálů, a to jak při řešení krizových situací, tak při běžné formální komunikaci.

Příklady tréninků na pracovních pozicích:

Pro každou pozici máme specifické tréninky, které dělíme na specializované a průběžné. Specializované tréninky slouží ke zvyšování kompetenčních znalostí na jednotlivých pozicích. Průběžné tréninky a testování pak upevňují jistotu při rutinních a mimořádných událostech.

Recepční

Recepční

Kompetenční dovednosti recepční –  kurz zvládání stresové komunikace

Rutinní činnosti – vystupování, znalosti objektu, znalosti prostředí, obsluha technických zařízení, proklientský přístup, administrace

Recepční

Pracovník ostrahy

Kompetenční dovednosti pracovníka ostrahy -  kurz první pomoci včetně použití defibrilátoru, kurz vyššího stupně sebeobrany, kurz požární ochrany včetně použití dýchacích masek a dalších pomůcek

Rutinní činnosti – vystupování, znalost směrnic, znalost objektu, obsluha bezpečnostních zařízení, zvládání krizových a mimořádných událostí, základní prvky první pomoci, proklientský přístup, zápisy o průběhu služeb

Recepční

Psovod

Kompetenční dovednosti – kurz rozšiřující jednotlivé dovednosti psovoda a psa

Rutinní činnosti – vystupování, znalost směrnic, znalost střeženého prostoru, obsluha bezpečnostních zařízení, zvládání krizových a mimořádných událostí, základní prvky první pomoci, trénink se psem, zápisy o průběhu služeb

Recepční

Vedoucí objektu

Kompetenční dovednosti – řízení pracovního kolektivu

Rutinní činnosti – vystupování, komunikační dovednosti, znalost směrnic, znalost objektu, obsluha bezpečnostních zařízení, zvládání krizových a mimořádných událostí, základní prvky první pomoci, proklientský přístup, řízení pracovního kolektivu, administrace zakázky

Recepční

Manager zakázky

Kompetenční dovednosti – řízení pracovního kolektivu, kurz motivace a komunikace

Rutinní činnosti – vystupování, znalost svěřených zakázek, znalost náplně práce svých podřízených, komunikace s klientem, inovace na zakázkách, kontroly svých podřízených, administrace činnosti