Co by měl znát dobrý facility manager?

Při správě objektu se setkáváte s řadou řemesel, činností a služeb, které si musíte zajišťovat. Pokud si chcete ušetřit starosti a nemuset každou činnost řešit zvlášť, můžete si najmout firmu, která se zabývá tzv. facility managementem a která se vám o tyto činnosti postará jako o celek.

Tato firma je schopna vám zajišťovat činnosti počínaje údržbou nemovitostí a souvisejícími činnostmi až po administrativu spojenou se správou objektu.

Facility společnost vám jako zákazníkovi přidělí tzv. Facility managera, se kterým budete komunikovat a který bude všechny činnosti koordinovat. Na tomto člověku bude záviset váš komfort i celkový dojem z výsledku odváděné služby.

Facility manager tudíž musí být především dobrým organizátorem. Potřebuje myslet vždy o krok dopředu a promýšlet věci do důsledků. Nemusí být nutně technicky vzdělaný. Pokud disponuje uvedenými vlastnostmi a je schopný činnosti dobře koordinovat, dokáže si k problematice vše zjistit. Potřebuje však mít celkový přehled v oboru. Mezi jeho vlastnosti by pak určitě měly patřit důslednost, systematičnost, operativnost a velmi dobrá úroveň komunikace.