Služby TOP security

Poskytujeme komplexní bezpečnostní řešení zahrnující služby pro široké spektrum klientů. Každou službu zpracováváme klientovi na míru podle jeho preferencí a potřeb. Neváhejte nás oslovit se svými požadavky. Veškeré vaše návrhy zrealizujeme i do 24 hodin v rámci celé ČR.

Korporátní bezpečnost

Zajišťujeme činnosti vztahující se k externí i interní korporátní bezpečnosti. V rámci služby se zaměřujeme na 5 hlavních pilířů korporátní bezpečnosti:

 • Bezpečnostní management – provedeme analýzu současného stavu bezpečnosti, nastavíme procesy nutné k řízení kontinuity činností, vypracujeme bezpečnostní dokumentaci, prověříme odolnost nastavených procesů a zajistíme správu a servis požadovaných oblastí bezpečnosti.
 • Kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – zajistíme audit ochrany informací v souladu s platnou legislativou, provedeme kontrolu nasazení odposlechů.
 • Řízení rizik a analytické činnosti – postaráme se o prověření obchodních partnerů, uchazečů o významné posty i spolupracujících třetích stran, zanalyzujeme otevřené zdroje, provedeme sběr dat v terénu, diskrétně zrealizujeme interní vyšetřování v podniku.
 • Travel security a bezpečnostní asistence – zajistíme bezpečnostní doprovody v rámci ČR i při cestách do zahraničí, poskytneme 24h podporu přes telefon/internet, zanalyzujeme rizikové oblasti a seznámíme klienta s bezpečnostní situací v cílové lokalitě.
 • Bezpečnostní vzdělávání

Fyzická ostraha

Pro službu fyzické ostrahy využíváme vlastní zaměstnance, kteří procházejí odborným školením a tréninkem.

Strážní jsou proškoleni ve znalosti obsluhy bezpečnostních systémů, mají kurz první pomoci a jsou seznámeni s konkrétními potřebami a požadavky klienta.

Podle potřeb pracují v obleku nebo v pracovní uniformě vybavené logem a visačkou. Strážní mohou být vyzbrojeni služební zbraní nebo mohou provádět ostrahu se psem.

Součástí práce fyzické ostrahy je:

 • Kontrola budov a areálů
 • Obsluha EZS a EPS
 • Obsluha přístupového systému
 • Evidence a kontrola vozidel a nákladu
 • Kontrola u vstupu
 • Mobilní fyzická ostraha
 • Bezpečnostní doprovody
 • Zabezpečení sportovních a společenských akcí

Bezpečnostní systémy

Využíváme moderní bezpečnostní systémy, které chytře propojujeme s ostrahou tak, aby vznikl kompletní celek ochrany. Použití bezpečnostních systémů přináší nejen zvýšení bezpečnosti, ale v dlouhodobém horizontu i výraznou finanční úsporu. Systémy lze navíc účinně propojovat a vytvářet tak funkční celky.

Poskytujeme:

 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • Elektronickou požární signalizaci (EPS)
 • Přístupové systémy
 • Docházkové systémy
 • Systémy pro elektronickou evidenci vozidel

Administrativní facility management a obsluha recepce

V rámci této služby pro vás zajistíme činnosti související s chodem recepce a zajištěním administrativní agendy podniku.

Pracovnice recepce jsou vždy perfektně upravené a školené v pro klientském jednání, aby vždy působily reprezentativním dojmem. Poskytujeme obsazení denní i noční recepce.

Podle vašich požadavků mohou recepční:

 • Ovládat cizí jazyky (AJ, NJ, FR, RU...)
 • Zacházet se zabezpečovacími systémy
 • Starat se o obsluhu docházkového systému
 • Vyřizovat telefonní hovory
 • Spravovat korespondenci
 • Evidovat návštěvy
 • Připravovat pohoštění na schůzky
 • Poskytovat informace návštěvníkům
 • Vyřizovat podnikovou dokumentaci, faktury atd.
 • Další činnosti vyplývající z požadavků klienta

Technický facility management

Postaráme se o procesy související s technickým chodem firmy.

Naši odborní technici dohlédnou na průběžné a včasné zajištění, kontrolu i provedení revizí. V rámci technologické údržby provedeme také sjednanou údržbu technologií a souvisejícího strojového vybavení tak, abychom minimalizovali poruchy technologií a zajistili výborný technický stav vybavení a objektu.

Úklidové služby

Součástí naší nabídky jsou rovněž úklidové služby, které provádí naši zaměstnanci vybavení vlastními pomůckami a moderní úklidovou technikou. Pečlivý úklid podle časového rozvrhu klienta a v souladu s BOZP je samozřejmostí.

Provádíme:

 • Jednorázové, pravidelné i generální úklidy.
 • Úklidy průmyslových hal, kancelářských budov, výrobních prostor, skladů, dílen, bytových komplexů, budov veřejné správy, hotelů, bytových i nebytových prostor.
 • Používáme vlastní techniku – úklidové vozíky, mopy, vysavače, vodní vysavače, parní čističe, ruční stroje bez pojezdu, ruční stroje s pojezdem, sedící mycí stroje a další drobnou mechanizaci.
 • Denní i noční úklidy.
 • Úklidy v prostorách se speciálním bezpečnostním dohledem

Péče o okolí budov

Péče o okolí budov patří k jednomu z faktorů ovlivňující dojem společnosti. Postaráme se o veškerou údržbu v okolí budov během celého roku. Letní i zimní údržba trávníků, chodníků, silnic i další odvozené činnosti provádějí zkušení zaměstnanci vybavení vlastní profesionální technikou.

Na venkovních plochách provedeme:

 • Péči o zeleň – zajistíme pravidelnou údržbu trávníků, záhonů, prořezávání stromů, zalévání, a hnojení. Obsáhneme i sezonní práce jako je sázení květin nebo úklid spadaného listí.
 • Úklid sněhu – v zimních měsících se postaráme o bezpečný stav všech chodníků a silnic. Provedeme úklid sněhu na přístupových komunikacích a jejich následné ošetření posypem.
 • Úklid areálů – provedeme úklid v okolí budov, zajistíme sběr odpadu.

Další služby

V případě potřeby obstaráme agendu BOZP, PO a zajištění pověřence GDPR

 • BOZP – poskytneme odborně vyškolené pracovníky, kteří se postarají o zavedení agendy BOZP, poskytnou poradenství i dohled nad dodržováním BOZP, případně provedou potřebná školení.
 • PO – zajistíme audit požární ochrany, vypracování nebo kontrolu dokumentace, kontrolní činnost PO i školení.
 • GDPR – v souladu s obecným nařízení o ochraně osobních údajů zajistíme pověřence GDPR, který se postará o nezávislé posouzení nakládání s osobními údaji v souladu s platnou legislativou.

Konkrétní nabídku služeb naleznete na: https://www.topsecurity.cz/sluzby