STRÁŽNÝ 68 008 E

Odborná způsobilost absolventa profesní kvalifikace 68 008 E - Strážný:

  • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  • obsluhování technických bezpečnostních systémů
  • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Policií ČR a vymezenými osobami
  • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
  • kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  • kontrolní činnost ve střežených objektech
  • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  • používání věcných bezpečnostních prostředků
  • vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Absolvent vzdělávacího programu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standardy, respektive obsáhnout všechny požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání před tříčlennou zkušební komisí autorizovaných osob, které získaly autorizaci Ministerstva vnitra ČR.