Revize EPS (elektrické požární signalizace)

Máte ve Vašem objektu elektrickou požární signalizaci (EPS)? Pokud ano, je Vaší povinností zajistit její pravidelnou revizi. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona, konkrétně pak z Vyhl. 246/2001 Sb., na jejímž základě musí provozovatel systému zajistit jeho bezchybný provoz. Hlavní revize se dělají vždy jednou ročně, kdy se provádí kontrola provozuschopnosti (a vypíše se revizní zpráva), dále se pak jednou za půl roku provádí funkční zkouška systému a jednou za měsíc se kontrolují ústředny a doplňující zařízení.

Musíte mít také Provozní knihu EPS, do níž se vždy zapisují revizní zprávy a případné události, které se zařízení týkají a je třeba mít i technickou dokumentaci k systému EPS. Kontroly systému se provádějí pravidelně podle normy ČSN, je ale třeba mít zajištěnu revizi od profesionální firmy, která ve stanoveném termínu odbornou revizi provede a vyhotoví kompletní zprávu.

Bezplatná
konzultace

Zeptejte se nás. Zdarma Vám
navrhneme vhodné řešení.

Proč je odborná revize EPS důležitá?

Odborná revize elektrické požární signalizace je důležitá z mnoha důvodů. V případě, že by kontrola neproběhla, vystavuje se tak majitel objektu mnoha rizikům – patří mezi ně nejen nebezpečí požáru, ale i riziko úrazu elektrickým proudem, poškození systému kvůli vybití akumulátorů a jiná nebezpečí. Revize EPS je navíc povinná ze zákona, takže v případě, že byste ji nezajistili, může Vám hrozit vysoká pokuta, v krajním případě i jiný trestní postih. Problém by mohl nastat i v případě, že by došlo k pojistné události – bez platné revizní zprávy by Vám pojišťovna mohla vyplatit méně peněz, nebo dokonce vůbec nic. Revizi EPS tak rozhodně nepodceňujte, bez ní by Vám zbytečné hrozily různé problémy.

Co vše revize elektrické požární signalizace zahrnuje?

Samotná revize EPS zahrnuje několik dílčích kroků, které musejí být provedeny. Jde zejména o prověření mechanického stavu a funkčnosti prvků elektronické požární signalizace (např. ústředen, detektorů, ovládacích prvků atd.)., dále se pak kontroluje stav propojovacího vedení a pokud byly dělány nějaké stavební úpravy, zjišťuje se, zda to neovlivnilo správný chod EPS. Pokud byly nalezeny jakékoli závady, proběhne jejich odstranění, zkontroluje se vedení provozní dokumentace, dostupnost veškerých návodů k EPS a zkontroluje se i to, zda jsou všechny dokumenty přístupné.

Rozlišujeme celkem tři typy revizí – výchozí, pravidelnou a mimořádnou. Výchozí revize EPS se provádí ještě před uvedením zařízení do plného provozu, pravidelná se dělá vždy podle stanovené lhůty dle zákona a k mimořádné revizi dochází jen tehdy, když došlo v objektu k zásahu do systému – typicky hlavně při stavebních úpravách.

Kdo u nás revize EPS provádí?

V ČR provádějí tyto pravidelné revize různé odborné firmy, pokud ale chcete 100% kvalitu a spolehlivost, doporučujeme obrátit se na nás a naši bezpečnostní agenturu TOP Security. Na českém trhu působíme už od roku 1992 a máme tak s touto činností bohaté zkušenosti. Naši pracovníci jsou skuteční profesionálové a zajistí perfektní a kompletní revizi Vašeho systému. Cena samotného aktu pak závisí zejména na rozsahu Vašeho zařízení, samozřejmě kalkulaci si můžete nechat vyčíslit předem. Pro nezávaznou poptávku využijte formulář na této stránce vpravo nahoře.

Další související služby: Revize EZS / PZTS

Působíme na celém území ČR

Na mapě jsou vyznačeny centrály, pobočky a spádové oblasti naší bezpečnostní agentury.
Centrály TOP Security
Pobočky TOP Security
Spádové oblasti

Proč vybrat nás?

  • Tradice od roku 1992
  • Náhradní plnění
  • Certifikace ISO
  • Člen asociace ASBS ČR a AGA
  • Pojištení min. 50 000 000 Kč
  • Profesionální služby
  • Odborně vyškolení zaměstnanci

Zobrazit všechny důvody >

© 1992 - 2018 TOP Security, s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Cookies
Developed by Smartim.cz
zavřít

Poptávkový formulář